Skattesatser

Du som bor i kommunen och har en inomst betalar skatt. Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun har beslutat att kommuninvånarna ska betala 22.46 kronor per intjänad hundralapp i skatt till kommunen.

Skattesatserna i kommunen och regionen samt kyrko- och begravningsavgifterna framgår i tabellen nedan.

Kommunalskatten, regionskatten (fd landstinget) och begravningsavgiften ska du som bor i Sverige betala på din inkomst. Kyrkoavgift betalar du om du är medlem i Svenska kyrkan.

Skatter och avgifter

  • Skatt till kommunen 22.46
  • Skatt till regionen 11.63
  • Avgift till Svenska kyrkan 1.22 (Söderbärke 1.25)
  • Begravningsavgift 0.253

    Summa 35.563

Mer om skattetabeller och preliminärskatt finner du på Skatteverkets webbplats

Kontakt

Ekonomiavdelningen

Jonas Källman

Koncernekonomichef

Tfn. 0240-66 01 47

Sidan senast uppdaterad: