Gifta sig, borgerlig vigsel

Den som inte vill viga sig vid något trossamfund kan göra det borgerligt hos kommunen. En borgerlig vigsel är en kort ceremoni på valfri plats eller i kommunhuset och är en juridiskt bindande handling utan religiösa inslag. Uppdraget är kostnadsfritt.

Par som sitter på en mur

Hindersprövning

För att ingå äktenskap måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Blanketter för hindersprövning respekitve anmälan om efternamn finns hos Skatteverket. Blanketten ska fyllas i av båda parter och skrivas under och sändas till Skatteverket. Om någon av parterna önskar byta namn eller ta ett tilläggsnamn ska det anmälas till Skatteverket senast i samband med vigseln.
Här hittar du skatteverkets blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
När hindersprövningen är klar skickar Skatteverket ”Intyg hindersprövning” och ”Intyg vigsel” till er. Intygen gäller i fyra månader. Dessa handlingar lämnas eller skickas till Smedjebackens kommun innan vigseln.
Om du inte är folkbokförd i Sverige ska du kontakta Skatteverket för mer information om hindersprövning. Ta med pass.

Vittnen

Två vittnen, som är myndiga, ska närvara vid vigseln. De kan vara släkt eller vänner. Vittnenas namn och adress lämnas till vigselförrättaren i samband med vigseln. Saknar brudparet egna vittnen kan vigselförrättaren ordna detta.

Vigseln

Börja med att kontakta och boka tid för vigsel med någon av vigselförrättarna. Formerna för en borgerlig vigselceremoni är mycket fria. Man kan vigas i kommunhuset eller på annan plats efter överenskommelse med vigselförrättaren. Tänk på att kontakta vigselförrättaren så tidigt som möjligt i planeringen för att boka tid med mera.
Efter vigseln får paret ett vigselbevis och vigselförrättaren underättar Skatteverket om att vigseln har ägt rum.
Vigseln är kostnadsfri.

Vigselförrättarna utses av Länsstyrelsen Dalarna, ofta på förslag från kommunen.

Tid bokas direkt med någon av nedanstående vigselförrättare alternativt via kommunkansliet, 0240-660117 eller 0240-660118.

 • Carin Runeson, 070-517 00 69, e-post: c.runeson@gmail.com (kommunfullmäktiges ordförande Smedjebackens kommun)
 • Thomas Björnhager, 070-209 18 14, e-post: thomas.bjornhager@gmail.com (förtroendevald Smedjebackens kommun)
 • Susanne Hedman-Jensen, 0240-660136, e-post: susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se (kommunchef Smedjebackens kommun)
 • Micael Mathsson, 070-5883367, e-post: micael.mathsson@gaialeadership.se (förtroendevald Smedjebackens kommun)
 • Ingemar Hellström, 070-6229846, e-post: ingemar.hellstrom@smedjebacken.se (förtroendevald Smedjebackens kommun)
 • Bengt Norrlén, 070-371 65 29, e-post: bengt.norrlen@smedjebacken.se, (förtroendevald Smedjebackens kommun)

 • Helle Bryn-Jensen 010-225 03 96 (arb), 070-268 06 14 (mobil),
  e-post: helle.bryn.jensen@gmail.com
 • Christina Maria Bladh 072-222 15 15, e-post: christinamariab@hotmail.com
 • Karin Tuvell 070-622 76 72, e-post: karin@tuvell.eu
 • Roger Hemming, 070-644 31 25, e-post: roger.hemming@telia.com


Sidan senast uppdaterad: