Snöröjning och halkbekämpning

Det är mängden trafik på våra gator, vägar och gång- och cykelbanor som styr hur vi prioriterar snöröjning och halkbekämpning. Du kan följa snöröjningsarbetet i snödagboken.

Traktor som röjer snö

Kommun

Kommunen ansvarar för snöröjningen i tätorterna Smedjebacken och Söderbärke förutom Bärkevägen, Kyrkogatan och Hedgatan. Kommunen ansvarar även för snöröjningen i Vad, Malingsbo, Harnäs och Silfhyttan, samt del av Gruvfogdevägen i Hagge.

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för de större vägarna i kommunen, vägarna utanför samhällena, samt genomfarter enligt nedan.

 • I Söderbärke har trafikverket ansvaret för genomfarten (Bärkevägen) inklusive trottoar och Kyrkogatan.
 • Genomfarten i Harnäs väg 615, Harnäsvägen.
 • Genomfarten i Vad väg 673 inklusive gång och cykelbanan.

Vägens vinterklass avgör hur snabbt den ska bli plogad och om den ska vara snöfri eller inte efter snöfall. Trafikverket prioriterar först högtrafikerade vägar. Här nedan kan du läsa mer om vad de olika vinterklasserna innebär.

Vägföreningar

Ute i kommunens ytterområden är det i huvudsak vägföreningar som ansvarar för vinterväghållningen. I Söderbärke ansvarar vägföreningen för snöröjningen på Hedgatan.

Fastighetsägaren

Fastighetsägaren ansvarar för att skotta och sanda på gångbanorna utanför huset. Observera att snö från tomt, gårdsinfart eller liknande inte får läggas ut på gatumark eller annan allmän plats.

Sand att hämta

Sandpåsar ställs ut på ett flertal platser i kommunen.

 • Allegården inne i bakre entren
 • Vårdcentralen innanför entren vid trappan
 • Kommunhuset inne vid växeln
 • Konsum utanför entren
 • ICA-Pilen inne i entren
 • Fridhems blommor ute på trappan
 • Sibylla/Brandten inne i entren
 • Kyrkans hus ute på trappan
 • Solgården inne i entren
 • Gläntan inne i entren
 • Munkbogården ute på trappan
 • Macken utanför entren
 • OKQ8 utanför entren
 • ICA-Bärkehallen inne vid pantautomaten
 • Hedgården inne i entren
 • Biblioteket Söderbärke inne i entren
 • Återbruket/Nytäppan i carporten vid Återbruket

Dessa fylls normalt på minst en gång varje måndag, onsdag och fredag.

Sand för infart/ingång

Behöver du sand för att sand infart eller ingång går det bra att hämta sand på följande platser:

 • 2 st sandlådor utanför grinden på Frejgatan 5 Smedjebacken
 • 1 st sandlåda bredvid återvinningsstationen på Klockarvägen i Söderbärke.
 • Bakom Vads skola i sandfickan (helst efter 16 vardagar)

Sidan senast uppdaterad: