Mark

Försäljnings- och förvärvsärenden
Tekniska kontoret ansvarar för köp och försäljning av mark och fastigheter.

Nyttjanderätt och försäljning av mark
Tekniska kontoret ansvarar för avtal om nyttjanderätt till kommunens mark såsom arrenden, serivtut och liknande, samt försäljning av industri- och tomtmark. Information om avtal nyttjanderätt- ochförsäljning kontakta Tekniska kontoret.

Uthyrning / upplåtelse av idrotts och fritidsanläggningar
Fritidskontoret ansvarar för upplåtelse av mark på fritidsanläggningarna.

Torgplatser
Uthyrning av torgplats handlägges avkommunens växel i kommunhuset.

Platsupplåtelse
Polisen utfärdar tillstånd för rätten att nyttja allmän plats inom detaljplanelagda kommunägda områden. Sådana tillstånd beviljas endast under förutsättning att Tekniska kontoret medger platsupplåtelse, kontakta därför alltid oss innan polisen kontaktas för tillstånd.

Skogsförvaltning
Tekniska kontoret förvaltar kommunens skogsmark med hjälp av skogsvårdsstyrelsen.

Kontakt

Erik Blomquist

Park- och skogschef

0240-66 05 03


Siw Östlund

Fritidschef

0240-66 04 00


Anders Danielsson

Teknisk chef

0240-66 01 94


Håkan Johansson

Teknisk handläggare

0240-66 05 12

Sidan senast uppdaterad: