Utlysning av vistelsestipendium

Johan Ahlbäckstiftelsen i Smedjebacken utlyser årligen ett stipendium
på 7 500 kr som innefattar en veckas vistelse sommartid i Smedjebacken.

Målgrupp:

Konststuderande eller yngre konstnärer (max 35 år) och verksamma i Sverige.

Syfte:

Att inspirera till konstnärliga skildringar av arbetslivet.

Innehåll:

Du erbjuds göra studiebesök på olika arbetsplatser för att dokumentera arbetsplatsen och arbetsmiljön. Du får tillgång till Johan Ahlbäcks ateljé och Konsthallen MEKEN för ditt skapande. Utöver stipendiesumman på 7 500 kr ingår resa till och från Smedjebacken, boende på OVAKO:s kursgård. I övrigt självhushåll.

Redovisning:

Presentation av ditt konstnärskap och redovisning av intryck, gärna genom bilder, från vistelsen förväntas att ske i samband med Ahlbäckdagarna, vilka arrangeras i Smedjebacken.
För medverkan på Ahlbäckdagarna utgår arvode och reseersättning enligt överenskommelse.

Ansökan:

Din ansökan ska beskriva vem du är, varför du söker stipendiet och vad du vill göra under vistelsen. Ingen speciell blankett krävs, men ansökan får omfatta max två handlingar med tydligt namngivna PDF-dokument ”Vistelseansökan - ditt namn” och ”Portfolio - ditt namn”.
Sista ansökningsdag kommer att meddelas här så snart datumet är beslutat.
Ansökan ska skickas via e-post till: johan.ahlback@smedjebacken.se
Beslut om stipendiet sker på styrelsemötet i april 2023.

Följande konstnärer har hittills tilldelats vistelsestipendier:
2019 Nils Melander
2020 Amanda Karlsson
2021 Erik Johansson
2022 Victor Ahlén

Kontakt

Anne Seppänen

Avdelnings- och kulturchef/samordnare för finskt förvaltningsområde

0240-66 02 83


Konsthallen Meken

Kyrkogatan 12, Smedjebacken

0240-66 88 85

Sidan senast uppdaterad: