Avgifter

Avfallstaxa Pdf, 432.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgift inom äldre- och handikappomsorgen Pdf, 35 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgift för besök vid familjerådgivningen Pdf, 239.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter för flytt av fordon Pdf, 35.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter för guidade visningar Pdf, 142.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter för handläggning av ansökan om hantering av brandfarlig och explosiv vara Pdf, 561.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgift för hunddagis Pdf, 241.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter inom hälso- och sjukvård samt högkostnadsnivå Pdf, 244.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter inom omsorgen Pdf, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Personalmatlåda (svinn-låda) Pdf, 122.8 kB.
Avgifter lotteritillstånd Pdf, 80.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter matabonnemang och matlådor Pdf, 236.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter på biblioteket Pdf, 197.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter vid försäljning av kommunal mark Pdf, 143.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Egenavgift i samband med resa till daglig verksamhet Pdf, 34.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Felparkeringsavgifter Pdf, 42.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgiftstak för avgift enligt Socialtjänstlagen Pdf, 241.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Lunchpris Gläntans och Hedgårdens restaurang Pdf, 235.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Matpriser omsorgsnämnden Pdf, 54.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för ansökning- och tillsynsavgifter Pdf, 106.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för barnomsorg, fritidshem och skollovsplats Pdf, 65.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för brandskyddskontroll Pdf, 153.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för externa tryckeritjänster Pdf, 794.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för kopia av allmän handling Pdf, 257.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för sotning och brandskyddskontrol Pdf, 65 kB, öppnas i nytt fönster.l
Taxa för torghandel Pdf, 37.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa gällande grävningsbestämmelser Pdf, 554.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för kontroll av foder och animaliska biprodukter Pdf, 92.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxor och avgifter fritid Pdf, 686.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxor och avgifter enligt plan- och bygglagen inkl. kart- och mätavdelningen Pdf, 730.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxor och avgifter inom livsmedelslagstiftningens område Pdf, 377.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxor och avgifter inom LSS-verksamheten Pdf, 201.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxor och avgifter inom miljöbalkens område Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Taxor räddningstjänsten Pdf, 370.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Revidering av taxor och avgifter inom livsmedelslagstiftningens område Pdf, 55 kB, öppnas i nytt fönster.
VA-taxa Pdf, 811.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: