Avgifter

Avfallstaxa Pdf, 455.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgift för besök vid familjerådgivningen Pdf, 239.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter för guidade visningar Pdf, 142.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter för handläggning av ansökan om hantering av brandfarlig och explosiv vara Pdf, 561.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgift för hunddagis Pdf, 91.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter inom hälso- och sjukvård samt högkostnadsnivå Pdf, 244.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Personalmatlåda (svinn-låda) Pdf, 122.8 kB.
Avgifter lotteritillstånd Pdf, 80.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgift matabonnemang omsorgen Pdf, 91.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter på biblioteket Pdf, 197.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Avgifter vid försäljning och utarrendering av kommunal mark Pdf, 346.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Lunchpris Gläntans och Hedgårdens restaurang Pdf, 143.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för barnomsorg, fritidshem och skollovsplats
Taxa för brandskyddskontroll Pdf, 153.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för externa tryckeritjänster Pdf, 794.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för kopia av allmän handling Pdf, 257.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för sotning Pdf, 196.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för upplåtelse av torghandelsplats, för kiosker, matvagn eller liknande Pdf, 256 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa gällande grävningsbestämmelser Pdf, 554.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxor och avgifter idrottsanläggningar Pdf, 428.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxor och avgifter enligt plan- och bygglagen inkl. kart- och mätavdelningen Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Taxor och avgifter inom livsmedelslagstiftningens område Pdf, 289.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxor och avgifter för hemtjänst och larm Pdf, 194.9 kB.
Taxor och avgifter inom LSS-verksamheten Pdf, 93.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxor och avgifter inom miljöbalkens område Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer Pdf, 142.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Pdf, 108.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för avfallshantering i fritidsbåtshamnar Pdf, 139.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Taxor och avgifter räddningstjänsten Pdf, 128.4 kB, öppnas i nytt fönster.
VA-taxa Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: