Kuraattori

Oppilasterveydenhuollon kuraattorit ohjaavat ja tukevat oppilaita, vanhempia ja henkilökuntaa. He tekevät yhteistyötä ja välittävät kontakteja viranomaisiin ja yhteiskunnan lasten ja nuorten parissa työskenteleviin toimintoihin. Työ on luonteeltaan ehkäisevää.

Sidan senast uppdaterad: