Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggområdet.

Nämnden ansvarar också för klimat- och energirådgivning och vissa frågor enligt lagen om skydd mot olyckor. Detta innebär myndighetsutövning inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelshantering, bostadsanpassning, byggande samt sotning och brandskydd.

Miljö- och byggnadsnämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare.

Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemannaorganisation hör till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ordförande:
Lena Ludvigsson-Olafsen (S), tel: 0240-660170

Vice ordförande:

Joakim Lundgren (S)

Ledamöter 2019-2022
Lena Ludvigsson-Olafsen, ordförande (S)
Joakim Lundgren, vice ordf. (S)
Roland Nilsson (S)
Vesa Panula (S)
Ann-Louise Eriksson (S)
Thor Draiby (MP)
Jan Gustavsson (C)
Hans Gunnarsson (M)
Per-Erik Hellström (SD)

Ersättare 2019-2022
Lise-Lott Jansson (S)
Britt-Marie Södarv (S)
Barbro Ernebrink (S)
Kennet Lövberg (S)
Stefan Dorg (S)
Kjell Andersson (V)
Tomas Lindstedt (C)
Torsten Åslund (L)
Pia Johansson (SD)

Sidan senast uppdaterad: