Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggområdet.

Nämnden ansvarar också för klimat- och energirådgivning och vissa frågor enligt lagen om skydd mot olyckor. Detta innebär myndighetsutövning inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelshantering, bostadsanpassning, byggande samt sotning och brandskydd.

Miljö- och byggnadsnämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare.

Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemannaorganisation hör till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ordförande:
Lena Ludvigsson-Olafsen (S), tel: 0240-660170

Vice ordförande:

Kalle Johansson (S)

Ledamöter 2023-2026
Lena Ludvigsson Olafsen (S)
Kalle Johansson (S)
Maria Söderlund (S)
Leif Eriksson (S)
Roland Nilsson (S)
Vesa Panula (S)
Martin Hannus (V)
Hans Gunnarsson (M)
Jerry Jäger (SD)

Ersättare 2023-2026
Anders Jansson (S)
Barbro Ernebrink (S)
Mats Jakobsson (S)
Ann-Louise Ericsson (S)
Emil Wahlsten (S)
Inga-Britt Stahlin (S)
Jan Gustavsson (C)
Rolf Winqvist (M)
Calle Morgården (MP)

Sidan senast uppdaterad: