Flickänget, del av Söderbärke Kyrkby 5:1

Status: Bearbetning inför granskning

Förslag till detaljplan för Flickänget, del av Söderbärke Kyrkby 5:1

Förslag till detaljplan har upprättats för området Flickänget, del av fastigheten Söderbärke Kyrkby 5:1. Syftet med planen är att skapa ett nytt bostadsområde genom att möjliggöra för parhus och villor.

Planen upprättas i enlighet med Smedjebackens kommuns översiktsplan och handläggs därmed genom standardförfarande.

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning behöver därför inte göras.

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden
15 april – 20 maj 2024 på följande ställen:

  • Miljö- och byggkontoret, Malmgatan 14, Smedjebacken
  • Biblioteken i Smedjebacken och Söderbärke
  • Medborgarkontoret, Kommunhuset i Smedjebacken
  • På kommunens digitala anslagstavla: www.smedjebacken.se

Önskar du få handlingarna skickad till dig kan du kontakta miljö- och byggkontoret på
tel. 0240-66 00 00 eller via e-post: miljobygg@smedjebacken.se

Synpunkter på förslaget ska skriftligen lämnas till Smedjebackens kommun,
Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken senast 2024-05-20.

Plankarta Pdf, 578.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 287.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Trafikbullerutredning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Barnchecklista Pdf, 122.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Pågående: Bearbetning inför granskning

Sidan senast uppdaterad: