Fördjupade översiktsplaner Smedjebackens tätort och Söderbärke

En fördjupad översiktsplan redovisar framtida bebyggelse, trafik och grönområden på ett tydligare sätt än vad som är möjligt i den kommuntäckande översiktsplanen.

Fördjupning av översiktsplanen för Smedjebackens tätort antogs av Kommunfullmäktige 15 juni 2009. Planen vann laga kraft 2009-07-14.

Fördjupning av översiktsplan för Söderbärke antogs av fullmäktige den 22 april 1999. Planen vann laga kraft 1999-05-18.

Sidan senast uppdaterad: