Fälla träd

På den här sidan får du veta mer om vilka regler som gäller vid trädfällning, röjning och gallring på kommunens mark.

Det finns vissa tillfällen då det kan vara lämpligt att ta ner eller beskära träd. Växtlighet som väsentligt stör viktiga funktioner som sikt i korsningar eller vid övergångsställen är några exempel.

När vi fäller träd akut

Akuta trädfällningar som utgör en skaderisk för person eller egendom görs året om. Det rör sig då ofta om träd som skadats av storm, påkörning eller liknande. I dessa fall ska du inte göra en ansökan om trädfällning, ta istället direkt kontakt med kundtjänst.

När vi INTE fäller träd

Planterade parkträd fälls normalt sett inte. Inte heller träd eller skogspartier som misstänks hindra signal till parabol/TV-/mobil-/datormottagare. Nedfallande kottar, bär, barr, kvistar, frukt, honungsdagg, fågelspillning, löv att kratta, skräp i hängrännor är inte giltiga orsaker till att få träd fällda. Skugga är heller inte ett giltigt skäl till att fälla träd.

När vi gör en individuell bedömning om att fälla träd

Om trädfällningen inte är akut eller finns med under rubriken ”När vi inte fäller träd” kan du som privatperson lämna in en ansökan om att ta bort träd eller sly på kommunens mark. Så här behandlas din ansökan:

  1. Fyll i formuläret nedan.
  2. Din ansökan bekräftas till dig när vi vet vems mark trädet står på. Observera att kommunen endast kan fälla träd på allmän mark.
  3. Om det inte är akut (se ovan) sker inget förrän vi har något annat uppdrag i området.
  4. När vi får ett annat uppdrag i området gör vi även en bedömning av träden på plats i din ansökan.
  5. Om det blir aktuellt med åtgärd kontaktas du och berörda grannar för kompletterande uppgifter.
  6. Själva trädfällningen sker när personalresurser kan frigöras från annat håll och i samband med andra åtgärder i området, som exempelvis röjning eller fällning av många träd.

Bra att veta

  • Det är straffbart att ta bort träd eller sly på annans mark utan tillstånd från markägaren.
  • Kommunen utför endast åtgärder på allmän mark.
  • Gäller det ärenden på privat mark hänvisas du till företag som utför trädfällning. Några tips är att söka efter "trädfällning" eller ”arborist” på internet.
Sidan senast uppdaterad: