Kommunfullmäktige

Här hittar du kommunfullmäktiges protokoll och kallelser.

Protokoll från senaste sammanträdet publiceras när det är justerat.

Observera!
Protokoll är offentliga handlingar. Om ett beslut innehåller personuppgifter som kan upplevas som känsliga för en enskild kan de protokollen vara opublicerade på hemsidan.

Kontakta förvaltningen för att ta del av äldre protokoll.

Kontakt

Kansliavdelningen

Kommunsekreterare, registrator

0240-660117

0240-660118

Sidan senast uppdaterad: