Valnämnd

Valnämnden ansvarar för att genomföra val i kommunen till riksdag, landsting, kommun och Europaparlamentet.

Valnämnden är en lokal valmyndighet som tillsätts av kommunfullmäktige. Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter vid val och folkomröstningar. Bland annat ser nämnden till att det finns vallokaler och röstmottagare. Nämnden har också ansvar för förtidsröstning. Verksamheten regleras främst i vallagen.

Nämnden har fem ledamöter och fem ersättare.

Valnämnden har ingen egen förvaltning, utan får administrativt stöd från kommunstyrelseförvaltningen.

Ordförande:
Solweig Nyrede (S)
e-post: solweig.nyrede@smedjebacken.se

Vice ordförande:

Magnus Pettersson
e-post: magnus.pettersson@smedjebacken.se

Ledamöter 2023-2026
Solweig Nyrede (S)
Bengt Norrlen (S)
Magnus Pettersson (S)
Eva Långberg (S)
Pia Johansson (SD)

Ersättare 2023-2026
Kerstin Ernebrink (S)
Johan Ericsson (S)
Anna Johnsson (S)
Åsa Engberg (S)
Jerry Jäger (SD)

Kontakt

Valadministration

Valsamordnare

0240-660117

Sidan senast uppdaterad: