Medelstora förbränningsanläggningar

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter om registrerade, medelstora förbränningsanläggningar på en webbplats, som allmänheten har tillgång till.

Anläggningar, som tas i drift efter den 19 december 2018, ska registreras innan de tas i drift. Övriga anläggningar ska registrera sig senast 1 januari 2024 eller 1 januari 2029, beroende på anläggningens effekt.

Vissa förbränningsanläggningar är undantagna från kravet på registrering. Det gäller till exempel anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

 

Registrerade medelstora förbränninganläggningar i Smedjebackens kommun

Fastighet

Verksamhetsutövare

Effekt

Startdatum

Västerby 3:22

Topcell AB

6 MW

2023-04-01

Smedjebacken 2:3

Smedjebackens Energi AB, nr 1

5,8 Mw

1985-01-01

Smedjebacken 2:3

Smedjebackens Energi AB, nr 2

5,8 MW

1985-01-01

Smedjebacken 2:3

Smedjebackens Energi AB, nr 3

5,8 MW

1985-01-01

Smedjebacken 2:3

Smedjebackens Energi AB, nr 4

6 MW

1985-01-01

Sidan senast uppdaterad: