Radonmätning

Radonmätningar görs under eldningssäsongen, dvs vinterhalvåret, från den 1 oktober till den 30 april. Den vanligaste metoden för att mäta radon är med hjälp av spårfilm.

Du bör regelbundet utföra nya mätningar av radon i din bostad. Radonhalten i en bostad påverkas av flera olika faktorer, så som ventilation, levnadssätt och uppvärmning. Det kan vara lämpligt att mäta radonhalten i din bostad var tionde år eller om du utför åtgärder som kan påverka de tekniska förhållandena i bostaden, så som tilläggsisolering, byte av fönster eller att ventilationen har ändrats. Radongashalten kan stiga i ett hus som tidigare har haft låga halter av radon. Materialet i ett hus åldras och kan därför släppa igenom radon som finns i marken.

I Smedjebacken har över 1000 radonmätningar utförts på inomhusluft. Dessa mätningar har visat på förhöjda värden i många hus. Det högsta årsmedelvärde som uppmätts ligger på 2430 Bq/m³.

Om årsmedelvärdet överskrider riktvärdet på 200 Bq/m³ anses bostaden eller lokalen utgöra olägenhet för människors hälsa. Riktvärdet ska ses som en övre gräns för acceptabel risk, men rekommendationen är att alltid försöka få ner radonhalten till en så låg nivå som möjligt.

Radonmätning

Mät radon under eldningssäsongen (1 oktober - 30 april) i minst två månader. Dosorna ska i första hand placeras i sovrummet och i vardagsrummet.

Mätning av villa

En detektor per våningsplan behövs där det finns boutrymme (gillestuga räknas t.ex. som boutrymme). Har du t.ex. tre våningsplan i din villa behövs tre detektorer.

Mätning av lägenhet

Två detektorer per lägenhet behövs.

Långtidsmätning

Gör en långtidsmätning om du vill ha säkra och juridiskt giltiga värden. Mättiden är minst två månader och mätningen görs under eldningssäsongen, perioden 1 oktober till 30 april. Den vanligaste metoden för att mäta radon är med hjälp av spårfilm.

Mätning i dricksvatten 

Det går bra att mäta radon i dricksvatten hela året. 

Beställning av radonmätning

Det finns flera olika leverantörer av radonmätningar. På www.swedac.se Länk till annan webbplats. kan du se vilka företag som är ackrediterade för att utföra radonmätningar. Du kan beställa mätning via företagen. Genom Miljö- och byggkontoret kan du beställa mätning av radon i luft. 

Vid beställning genom Miljö- och byggkontoret får kommunen en kopia på analysrapporten.

 

Sidan senast uppdaterad: