Missbruk och beroende

Har du problem med alkohol, narkotika eller andra droger?

Socialtjänsten kan erbjuda Dig hjälp och stödinsatser, exempel:

  • Drogtest
  • Utandningsprov
  • Motivationssamtal
  • Kartläggnings- och diagnosverktyg ADDIS (Alkohol Drug Diagnos InStrument) och ASI (Addiction Severity Index)
  • MI-samtal (Motiverande intervju)
  • BSF-samtal (Beteende Samtal Förändring)
  • HAP (haschavvänjningsprogram)

Hur du ansöker om hjälp och stödinsatser

För att du ska kunna få hjälp och stöd måste du ansöka om bistånd . Det gör du hos socialsekreterare i vuxengruppen, som utreder ditt behov av bistånd.
Även Du som är nära anhörig till en person, som har ett missbruk eller beroende kan få råd och stöd.

Du har även möjlighet att ringa för rådgivning. Du kan vara anonym om du vill.

När utredningen är klar fattas ett beslut om vilken hjälp du får. Om du inte är nöjd med beslutet kan Du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten Falun.

Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslutet. Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om Socialtjänstlagen. Länk till annan webbplats.

Socialtjänsten har även ett ansvar för personer som allvarligt riskerar sin hälsa på grund av ett missbruk eller beroende och som inte söker hjälp frivilligt. Socialnämnden kan ansöka hos Förvaltningsrätten om vård enligt LVM - lag om vård av missbrukare i vissa fall.
Här kan du läsa mer om vård enligt LVM. Länk till annan webbplats.

Hur kommer du i kontakt med socialsekreterare
Socialsekreterare i Vuxengruppen nås via tfn 0240-66 00 00 vx. De har telefontid alla vardagar utom torsdagar klockan 08.30 — 9.30.
Övriga tider hänvisas till socialkontorets reception telefon 0240-66 03 35.

Sekretess och tystnadsplikt
All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att man inte får berätta något om enskildas personliga förhållanden för utomstående.

Här kan du läsa mer om sekretess inom socialtjänsten. Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: