Förmåner som anställd i Smedjebackens kommun

Förstora bilden

Grattis!

Du har nu hittat en arbetsgivare med bra villkor!

Säg hej till ditt kollektivavtal

Som kommunanställd får du genom våra kollektivavtal flera betydelsefulla förmåner som gör att du kan ha det bra både på och utanför jobbet, bland annat…

  • fler semesterdagar än vad Semesterlagen tillskriver
  • stöd av oss som arbetsgivare för att kompetensutveckla dig eller studera
  • avsättning på minst 6 % av din årslön till din tjänstepension
  • lite extra på kontot från oss som arbetsgivare när det är dags för föräldraledighet
  • kollektivavtalad sjuklön och ersättning för lönebortfall om du skulle bli sjuk

Varje vår och höst bjuds alla nyanställda in till en gemensam introduktionsdag för att lära känna kommunkoncernen och få en gemensam bild av vår organisation, vision, värdegrund och våra mål. Tillsammans åker vi på en guidad busstur, äter god lunch och träffar kommunkoncernens ledning.

Vi tror på förmågan att kommunicera och utbildar därför sedan 1990-talet alla tillsvidareanställda i dialog och förmågan att tänka tillsammans. Syftet med utbildningen är att starta en utvecklingsprocess för att skapa nya idéer och utveckla nya insikter. Under tre dagar övar vi praktiskt för att se hur vårt tänkande, sätt att kommunicera och samarbete fungerar tillsammans med andra.

Vi vill ha friska och aktiva medarbetare och hoppas därför att vårt friskvårdsbidrag och de fritidsaktiviteter som anordnas av vår personalförening Smeden kan bidra till detta. Vad sägs om exempelvis yoga, cirkelträning, naturreservatsbingo eller familjedagar med skidåkning, bowling och fiske?

I vår kommun röker vi inte under arbetstid. Detta är ett viktigt ställningstagande för att skapa friska och hälsosamma arbetsplatser. Syftet med förbundet är att skapa rökfria miljöer och att ingen ska utsättas för passiv rökning.

Att arbeta på distans har visat sig för många innebära fördelar såsom ökad flexibilitet, effektivitet och lättare att få ihop livspusslet. Av denna anledning erbjuder vi medarbetare, inom de verksamheter där arbetet tillåter det, möjlighet till tillfälligt hemarbete eller regelbundet distansarbete.

Som första kommunen i Sverige införde vi år 2021 gratis mensskydd på våra toaletter till alla medarbetare, elever och besökare. Genom att erbjuda mensskydd stärker vi jämställdheten i vår kommun och minskar skillnaden mellan män och kvinnor.

Att åka kollektivt är bra för miljön och tillsammans kan vi göra skillnad. Därför erbjuds våra medarbetare möjlighet
att köpa ett års resekort från Dalatrafik
till ett rabatterat pris som du betalar
genom avdrag på din nettolön.

För att skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap erbjuder vi ett chefsutvecklingsprogram till kommunkoncernens alla chefer. Målet med programmet är att du som chef, genom att ta del av gemensamma utbildningsinsatser, ska utvecklas
och stärkas i din chefsroll.

Semester är viktigt för att få den återhämtning och rekreation vi behöver för att må bra. Därför erbjuder vi våra tillsvidareanställda med semesteranställning möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar, under förutsättning att verksamheten tillåter.

Sidan senast uppdaterad: