Rådgivning och stöd

Nyckeln till att starta ett framgångsrikt företag är en originell och väl genomtänkt affärsidé. Vi kan hjälpa dig utveckla dina idéer eller lotsa dig vidare till andra aktörer som kan hjälpa ditt företag vidare.

Smedjebackens kommun samarbetar med Jobs&Society när det gäller nyföretagarrådgivning, Lars Fors är ansvarig för den och nås på telefon 0240-14460

För olika typer av projekt- och företagsstöd finns Länsstyrelsen Dalarna som har ett antal möjligheter för företag och föreningar som vill utveckla sina verksamheter. Det handlar bland annat om kompetensutvecklingsstöd, investeringsstöd och andra former av riktade insatser.

För mer information kontakta Länsstyrelsens Näringslivsenhet Länk till annan webbplats.
Länsstyrelsen Dalarna 791 84 FALUN
Besöksadress: Åsgatan 38 FALUN tel: 023-810 00 fax:023-810 36

ALMI Länk till annan webbplats. Företagspartner Dalarna kan också vara en bra kontakt för dig som vill starta ett företag eller kanske utveckla din befintliga rörelse. Almi företagspartner har som uppgift att främja utvecklingen av mindre företag som vill och kan växa och se till att fler nya livskraftiga företag kan starta. Det sker genom en kombination av affärsstrategisk rådgivning, kompetensutveckling och finansiering.

Kontakta oss gärna om du vill ha råd och stöd i din roll som nybliven eller blivande företagare!

Sidan senast uppdaterad: