Rådgivning och stöd

Nyckeln till att starta ett framgångsrikt företag är en originell och väl genomtänkt affärsidé. Vi kan hjälpa dig utveckla dina idéer eller lotsa dig vidare till andra aktörer som kan hjälpa ditt företag vidare.

För olika typer av projekt- och företagsstöd finns Länsstyrelsen Dalarna som har ett antal möjligheter för företag och föreningar som vill utveckla sina verksamheter. Det handlar bland annat om kompetensutvecklingsstöd, investeringsstöd och andra former av riktade insatser.

För mer information kontakta Länsstyrelsens Näringslivsenhet Länk till annan webbplats.
Länsstyrelsen Dalarna 791 84 FALUN
Besöksadress: Åsgatan 38 FALUN tel: 023-810 00 fax:023-810 36

ALMI Länk till annan webbplats. Företagspartner Dalarna kan också vara en bra kontakt för dig som vill starta ett företag eller kanske utveckla din befintliga rörelse. Almi företagspartner har som uppgift att främja utvecklingen av mindre företag som vill och kan växa och se till att fler nya livskraftiga företag kan starta. Det sker genom en kombination av affärsstrategisk rådgivning, kompetensutveckling och finansiering.

NyföretagarCentrum ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning. Vi har erfarna rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande.

När du har varit på rådgivning hos oss kommer du att vara väl förberedd för livet som egenföretagare. Det enda vi kräver av dig är ditt engagemang och att du tror på din idé.

Rådgivningen är helt kostnadsfri tack vare vårt nätverk av samarbetspartners som stöder oss, både med finansiella medel och med personlig expertis och engagemang.

För mer information kontakta Länsstyrelsens Näringslivsenhet Länk till annan webbplats.
Länsstyrelsen Dalarna 791 84 FALUN
Besöksadress: Åsgatan 38 FALUN tel: 023-810 00 fax:023-810 36

ALMI Länk till annan webbplats. Företagspartner Dalarna kan också vara en bra kontakt för dig som vill starta ett företag eller kanske utveckla din befintliga rörelse. Almi företagspartner har som uppgift att främja utvecklingen av mindre företag som vill och kan växa och se till att fler nya livskraftiga företag kan starta. Det sker genom en kombination av affärsstrategisk rådgivning, kompetensutveckling och finansiering.

NyföretagarCentrum Länk till annan webbplats. ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning. Du möts av erfarna rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande.

Rådgivningen är helt kostnadsfri tack vare deras nätverk av samarbetspartners som stöder, både med finansiella medel och med personlig expertis och engagemang.

Sidan senast uppdaterad: