Kulturpris

Kulturpris delas ut varje år av Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden till en person eller en förening. Alla är välkomna att lämna in förslag med motivering senast 30 april. Utdelning av kulturpriset sker oftast i samband med firandet av Sveriges nationaldag 6 juni.

Reglemente för Smedjebackens kommuns kulturpris

§ 1

Smedjebackens kommuns kulturpris delas ut som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla och befrämjande insatser inom kulturområdet.

§ 2

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden förbehåller sig fri prövningsrätt.

Anonyma förslag godkännes ej.

Kultur- och samhällsbyggnadsnämndens beslut är utan appell.

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden skall kort motivera sitt beslut.

Förslag på pristagare ges från allmänheten.

Tidigare inlämnade förslag aktualiseras tillsammans med de nya förslag som kommer in.

§ 3

Priset delas ut till person som är bosatt eller född inom kommunen eller har annan särskild anknytning till denna.

Priset kan även delas ut till inom kommunen verksam sammanslutning.

Priset kan delas ut till fler än en mottagare, prissumman delas.

Samma mottagare kan tilldelas priset flera gånger.

Priset får reserveras ett år men summan förblir oförändrad.

§ 4

Priset utdelas av kultur- och samhällsbyggnadsnämnden med av kommunen beviljat belopp.

§ 5

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar var och när priset skall delas ut.


Pristagare

År

Namn

2000

Birger Carlsson

2001

Hans Mossberg

2002

Rolf Eriksson och Väster Silfbergs vänner

2003

Per Oscarson

2004

Julie Leonardsson

2005

Jan Hägerman

2006

Carl-Erik Janlöv

2007

Helge Persson

2008

Bisse Falk

2009

Monica Borg och Bertil Andersson

2010

Lennart Jansson

2011

Svante Andersson och Jari Antell

2012

Smedjebackens manskör

2013

Söderbärke Kyrkbåtsförening

2014

Kulturföreningen Första fredagen

2015

Smedjebackens blandade kör

2016

Föreningen Söderbärkemöljan

2017

Uno Jansson

2018

Yvonne Johansson

2019

Jan Axel Nordlander

2020

Olle Ridelius

2021

Eva Långberg

2022

Staffan Carlsson

2023

Werner Aspenströmsällskapet
Kontakt

Anne Seppänen

Avdelnings- och kulturchef/samordnare för finskt förvaltningsområde

0240-66 02 83

Sidan senast uppdaterad: