Handläggare inom SoL

Hos oss på omsorgsförvaltningen arbetar fem handläggare med ärenden som berör socialtjänstlagen, SoL. Två av dessa arbetar även mer ärenden som rör LSS.

Kontakt

Har du födelsedatum mellan 1-8

Jonas Ljus

Biståndshandläggare SoL

0240 - 66 03 85


Har du födelsedatum mellan 9-14

Elin Kardell

Biståndshandläggare SoL

0240-66 01 78


Har du födelsedatum mellan 15-22

Sophia Handegard

Biståndshandläggare SoL

0240-66 03 14


Har du födelsedatum mellan 23-26

Monica Popescu

Biståndshandläggare SoL och LSS

0240-66 03 12


Har du födelsedatum mellan 27-31

Maria Eriksson

Biståndshandläggare SoL och LSS

0240- 66 00 20

Sidan senast uppdaterad: