Frågor och svar om Ukraina

Med anledning av de händelser i Ukraina är det många som känner oro inför världsläget. Vi har samlat information, frågor och svar samt länkar till svenska myndigheter som har bekräftad information.

På krisinformation.se finns samlad och bekräftad information från svenska myndigheter om händelseutvecklingen. På regeringen.se kan du följa de senaste och tidigare presskonferenser som ges.

I oros tider sprid rykten och falska påstående blandat med det som också är sant. Det innebär att det är viktigt att vara källskritisk innan man sprider informationen vidare. På Krisinformation.se samt MSB:s webbplatser kan du läsa mer om källkritik och vad som är bra att tänka på.

På krisinformation.se finns information om hur du kan hantera oro, hos dig eller hos barn i din närhet. Här finns också information om vart du kan vända dig för att få stöd.

Rädda Barnen har tagit fram en app Safe place för barn och unga med stark stress eller oro. Läs mer på Rädda barnens webbplats:

Det kan vara svårt att prata med barn om det som sker i Ukraina. Försvarsmakten och krisinformation.se har information, råd och tips på hur du kan samtala med barn.

Mottagning och inskrivning av elever från Ukraina samordnas av Lena Karlsson.

Skolan tar emot elever som registrerats hos Migrationsverket och erhållit massflyktingstillstånd / tillfälligt uppehållstillstånd.

Kontakta Lena Karlsson

Tfn: 0240-66 03 27

E-post: Lena.karlsson@edu.smedjebacken.se

Skolverket har tagit fram information till ukrainska vårdnadshavare och elever om den svenska skolan.

Information på svenska Länk till annan webbplats.

Information på ukrainska Länk till annan webbplats.

Bärke pastorat hjälper till med insamling

Privatpersoner som vill hjälpa till med till expempel att sänka saker till Ukraina kan ta kontakt med Elin Hannus, tjänstgörande kyrkoherde i Bärke pastorat.

Bärke pastorat är det nya namnet efter att Söderbärke och Norrbärke församlingar i Svenska kyrkan slagits samman från 1 januari 2022.

Se kontaktuppgifter på Bärke pastorats webbplats Länk till annan webbplats..

Det finns flera hjälporganisationer som samlar in medel och som är på plats för att hjälpa. Tänk på att skänka till organisationer med 90-konton.

I Smedjebackens kommun finns skyddsrum. Du tillhör inget skärskilt skyddsrum utan använder det som är närmats. Vart det närmaste akyddsrum finns kan du se på MSB:s webbplats om skyddsrum (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Skyddsrummen ansvarar den som äger fastigheten om det finns ett skyddsrum i fastigheten. Ägaren kan vara kommunal eller privat fastighetsägare eller en bostadsrättsförening

VMA viktigt meddelande till allmänheten också kallat Hesa Fredrik ett utomhus system som varnar vid större olyckor eller annan fara och händelser som kan ske. Ca 50 % av befolkningen har möjlighet att höra utomhussignalen där man bor. Hesa Fredrik testas fyra gånger per år.

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en broschyr om vad du som medborgare behöver tänka på om det blir en kris/krig som rör bland annat livsmedel, elbortfall, brist på vatten eller kommunikationen bryts.

Hälsoundersökning

Nyanlända till Sverige erbjuds en hälsoundersökning. Syftet med hälsoundersökningen är att erbjuda en genomgång av din hälsa och information om dina rättigheter om sjukvård.

Tolk på ditt språk beställs till besöket. I hälsoundersökningen ingår samtal och provtagning. Detta är ett erbjudande och gratis för dig/din familj. Migrationsverket eller andra myndigheter får inte ta del av resultatet av hälsoundersökningen.

Kontaktuppgifter:

Om du inte får en kallelse är du välkommen att kontakta Asyl-och Migranthälsa Dalarna för att boka en tid. Telefon: 0225-49 65 96 Mail: asylochmigranthalsa.dalarna@regiondalarna.se

Arbetsförmedlingen har lagt ut information som man vill anställa en person från Ukraina.

Läs mer på arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Skatteverket har information om bland annat samordningsnummer, arbeta i Sverige med mera.

Skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: