Tillgänglighetsråd

I Smedjebackens kommun finns ett Tillgänglighetsråd som arbetar med alla typer av tillgänglighetsfrågor. Rådet består av representanter från omsorgsnämnden, kommunstyrelsen samt olika föreningar och organisationer som arbetar för att förenkla livet för personer med olika typer av funktionsvariationer.
Tillgänglighetsrådet har fyra sammanträden per år och ersättning utgår till ledamöterna enligt samma regler som för nämndsledamöter.

Om du vill veta mer om detta eller om din förening är intresserad av att ingå i Tillgänglighetsrådet kan du kontakta omsorgsförvaltningens sekreterare, kontaktuppgifter nedan.

Just nu består KTR (Kommunala Tillgänglighetsrådet) av följande representanter:
Ledamöter:
Monica Forsgren, ordförande, Omsorgsnämnden
Johan Reyier, Omsorgsnämnden
Fredrik Rönning, Kommunstyrelsen
Bjarne Magnusson, FUB
Ketty Markstedt, Väterbergslagens Demensförening
Pertti Miettinen, Synskadades riksförbund, Ludvika/Smedjebacken
Gun Magnusson Forsberg, Reumatikerföreningen i Smedjebacken

Ersättare:
Mats Jakobsson, Omsorgsnämnden
Robert Göransson, Omsorgsnämnden
Ingemar Hellström, Kommunstyrelsen
Barbro Jansson, Västerbergslagens Demensförening

Länk till Tillgänglighetsrådets protokoll.

Kontakt

Omsorgsförvaltningen

Förvaltningssekreterare

0240-660348

Sidan senast uppdaterad: