Kulturstråket

Kyrkogatan i Smedjebacken har under de senast åren utvecklats till ett spännande kulturstråk.

kyrkogatan

Här ryms bland annat ett par kulturscener av betydelse för samtidskonst och kulturhistoria. Du hittar bland annat äldre hus, mötesplatser och konsthallar.

Historik om Kyrkogatan

Kyrkogatan var från början en del av vägen från Mälardalen till Stora Tuna, Falun och Säter. När kyrkan byggdes på 1400-talet låg en liten bergsmansby här. Strax norr om dagens besöksmål konsthallen MEKEN möttes denna landsväg och vägen från Västerdalarna. Denna trevägskorsning blev en samlingspunkt och handelsplats med namnet Smidies-backen. Utifrån vägskälet spred sig sen bebyggelsen och ämbetsmän, borgare och hantverkare slog sig ner.

Under 1700-talet expanderade handeln och samtidigt öppnade Strömsholms kanal. Det innebar ytterligare etablering av handelsmän och andra näringsidkare. Vid mitten av 1700-talet
flyttade befallningsmannen till Smedjebacken vars främsta uppgift var att bevaka uppbörden. Under mitten av 1800-talet anlades Smedjebackens valsverk vid Kolbäcksån. Kyrkogatan kom att binda ihop Smidies-backen, hamnen och kyrkbyn. En tät bebyggelse med affärer, bostäder, brandstation och industribyggnader hörande till Smedjebackens valsverk och järnvägs och hamnbyggnader blev resultatet.
(utdrag från foldern Kulturstråk Kyrkogatan)

Kontakt

Sanna Svensson

Kommunantikvarie

0240-66 02 87

Sidan senast uppdaterad: