Finansiering

Det finns ett antal bidrag som privata aktörer kan söka. Vi på utvecklingsenheten hjälper dig i arbetet att söka extern finansiering till utvecklingsprojekt.

Länsstyrelsen Dalarna/Jordbruksverket

Länsstyrelsen och Jordbruksverket har en rad stöd möjligheter för dig som företagare. Dessa är indelade i två olika former av stöd: Företagsstöd och Projektstöd. Regeringen ger Länsstyrelsen utrymme att besluta om cirka 30 miljoner kronor till olika typer av företagsstöd i Dalarna under 2010. Ansökningar till Länsstyrelsen kan skickas in löpande och på deras hemsida hittar du mer information om de olika stödformerna.

 • Regionalt bidrag till företagsutveckling
 • Startstöd till unga jordbrukare
 • Plantering av energiskog
 • Investeringsstöd för modernisering av jordbruks- och trädgårdsföretag
 • Investeringsstöd för förädling av jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter
 • Stöd till småföretag på landsbygden
 • Kompetensutveckling - enskild utbildning
 • Mikrostöd för utveckling av produktions- och tjänsteföretag
 • Konsultcheck för utveckling av produktions- och tjänsteföretag
 • Samverkansprojekt för utveckling av produktions- och tjänsteföretag
 • Regionalt investeringsstöd för utveckling av produktions- och tjänsteföretag
 • Affärsutveckling för kompletterade verksamhet inom lantbruket
 • Affärsutveckling i småföretag på landsbygden
 • Samarbets- och innovationsåtgärder inom jordbruks- och livsmedelssektorn
 • Infrastrukturåtgärder för utveckling och anpassning av jord- och skogsbruket
 • Grundläggande tjänster och service på landsbygden
 • Förnyelse och utveckling i byarna
 • Bevarande och utveckling av natur- och kulturarvet
 • Leader (Lokala utvecklingsprojekt)
 • kompetensutveckling - gruppaktivitete

Sidan senast uppdaterad: