Muut toimenpiteet

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö on ihminen, joka toimii yksilön ystävänä muutaman kerran kuukaudessa. Yhteyshenkilö ei ole työsuhteessa kuntaan, vaan hänellä on toimeksianto. He käyvät yhdessä vapaa-aikana eri aktiviteeteissa, esimerkiksi elokuvuissa, jalkapallo-otteluissa tai tekevät retkiä. Ehkä käyvät kävelyllä, kahvilla tai juttelevat tovin. Yhteyshenkilö voi tukea ja auttaa ja antaa inspiraatiota kokeilla uusia asioita. Tärkeintä on, että he viihtyvät yhdessä ja tuntevat yhteenkuuluvuutta.

Saattajapalvelu

Saattajapalvelu on tarkoitettu helpottamaan yksilön kontakteja muiden kanssa ja osallistumaan yhteiskuntaelämään. Palvelun on oltava yksilökohtaisesti muotoiltua ja tyydytettävä esimerkiksi tarpeet voida käydä ystävien luona, osallistua vapaa-ajantoimintoihin ja kulttuurielämään tai päästä ulos kävelylle.

Lyhytaikaisoleskelu

Lyhytaikaisoleskelun tarkoituksena on järjestää ympäristönvaihdos yksilölle ja tietyissä tapauksissa lomittaa läheistä hoivatyössä. Lyhytaikaisoleskelu voi olla eri muotoista. Se voidaan järjestää lyhytaikaisasumisena, tukiperheessä tai jollakin muulla tavoin, kuten esimerkiksi leiritoiminnan muodossa.

Lomituspalvelu

Lomituspalvelussa henkilö ottaa tehtäväkseen toimintarajoitteisen hoivan tilapäisesti tämän omaiselta. Tarkoituksena on vähentää omaisen kuormitusta ja antaa tilaisuus lepoon tai omiin aktiviteetteihin. Toimenpide on yksilökohtaisesti muotoiltu ja henkilö saa tukea ja apua jokapäiväisissä henkilökohtaisissa tarpeissaan, esimerkiksi hygienian hoidossa, liikkumisessa, pukeutumisessa ja riisuutumisessa sekä ruokailussa. Toimenpide tapahtuu kotona.

Lyhytaikaisvalvonta yli 12-vuotiaille koululaisille

Oikeus oleskeluun vapaa-ajankodissa päättyy lapsen täyttäessä 12 vuotta. LSS- henkilöpiiriin kuuluvat yli 12-vuotiaat koululaiset voivat saada valvontaa koulupäivää ennen ja sen jälkeen sekä koululomilla.

Erityispalveluasunto lapsille ja nuorille

Lapsilla ja nuorilla, jotka eivät eri tukitoimista huolimatta pysty asumaan toimintarajoitteidensa vuoksi vanhempiensa luona, on oikeus asua perhekodissa tai lapsille ja nuorille tarkoitetussa erityispalveluasunnossa. Perhekoti tarkoittaa, että lapsi asuu muun kuin oman perheensä luona.

Erityispalveluasunto lapsille ja nuorille voi tyydyttää monimutkaiset hoivatarpeet, mutta se voi myös olla motivoitu käytäessä koulua muulla paikkakunnalla.

Henkilökohtainen avustus

Sillä, joka tarvitsee apua perustarpeisiinsa suurten ja pysyvien toimintarajoitteiden vuoksi (apu henkilökohtaisen hygienian hoidossa, ruokailussa, riisuutumisessa ja pukeutumisessa, kommunikoinnissa muiden kanssa tai muuta apua, joka edellyttää toimintarajoitteisen hyvää tuntemista) voi olla oikeus henkilökohtaiseen avustukseen. Se on henkilökohtaisesti muotoiltu tuki. Sillä, joka tarvitsee henkilökohtaista avustusta perustarpeisiinsa, on myös oikeus muuhun henkilökohtaiseen avustukseen muissa henkilökohtaisissa tarpeissa. Jotta henkilökohtaisen avustuksen saa, se on myönnettävä ennen kuin asianomainen täyttää 65 vuotta ja sen jälkeen avustustuntien määrää ei voida lisätä.

Jos perustarpeet ylittävät 20 tuntia keskimäärin viikossa, avustajakorvausta on haettava sosiaalivakuutuskaaren mukaan vakuutuskassasta.

Yksilökohtainen suunnitelma

Sillä, joka saa LSS-lain mukaisia toimenpiteitä on myös oikeus saada yksilökohtainen suunnitelma, jossa päätetyt ja suunnitellut toimenpiteet koordinoidaan yhdessä asianomaisen henkilön kanssa. Suunnitelmassa tulee lähteä tämän omista toivomuksista ja se voi käsittää useita toimenpiteitä yhdeltä tai useilta päämiehiltä. Kunnalla on erityinen vastuu koordinoida suunnitelmaan otetut toimenpiteet.

Sidan senast uppdaterad: