Ekomuseum Bergslagen

Vill du upptäcka intressanta historiska miljöer ute i landskapet?

Smideshjärta

 Ekomuseum Bergslagen består av sju kommuner, två i södra Dalarna och fem i norra Västmanland som samverkar för att göra industrihistoriska miljöer i landskapet synliga, tillgängliga och begripliga. Här kan du besöka 68 olika platser som alla på olika sätt har något att berätta från områdets tidiga järn- och stålhantering. Besök gruvor och hyttplatser, herrgårdar, hembygdsgårdar och arbetarbostäder från finnmarken i norr till Mälardalen i Söder. Genom nästan hela området löper Strömsholms kanal med sitt blåa vatten och 26 slussar, idag som en vacker turistattraktion, för 200 år sedan som en mycket viktig transportled för Bergslagens järn ut i världen.

I Smedjebackens kommun hittar du nio av de 68 olika besöksmålen. Stollbergs gruva, Schisshyttans vandringsled, Flogbergets gruvor, Johan Ahlbäcks ateljé, Kyrkogatan hamn och hembygdsgård i Smedjebacken, Flatenbergs hytta, Söderbärke kyrkby och hembygdsgård, Stimmerbo och Torrbo bergsmansbyar och Malingsbo herrgård.

Sidan senast uppdaterad: