Gräva och schakta

Ska du gräva eller schakta behöver du tillstånd av tekniska kontoret. Gäller all typ av grävning på kommunalägd mark.

Grävskopa

Du som ska utföra grävarbeten på allmän plats, måste ansöka om grävtillstånd och trafikanordningsplan.

Ska du gräva eller schakta behöver du tillstånd av tekniska kontoret. Gäller all typ av grävning på kommunalägd mark. Detta gäller vid all typ av kommunalägd mark så som gata, väg, gc-väg, gångväg, parkmark, skogsmark med mera.

Trafikanordningsplan kallas ofta för TA-plan. Din TA-plan ska innehålla en karta eller skiss över arbetsområdet. Du ska markera på kartan hur du tänker använda avstängningsmaterial och eventuellt leda om trafiken.

Har du redan skapat ett konto, kan du gå direkt till ansökan Länk till annan webbplats..

Om du inte har ett konto sedan tidigare så kan du läsa vidare om hur du registrerar ett konto och även hur du ansöker om grävtillstånd och TA-plan i våran guide Länk till annan webbplats.. För att kunna registrera ett konto behöver du ha en E-post, person- eller organisationsnummer och faktureringsadress.

Sidan senast uppdaterad: