Upphandling

Kommunens upphandlingsenhet sitter i Kommunhuset på ekonomiavdelningen och verkar inom hela koncernen.
Upphandlingsenheten arbetar med att genomföra och administrera upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader för kommunen och de kommunala bolagen.
Vi stöttar vid kravställning, annonserar, utvärderar, tilldelar och skriver avtal. Arbetet sker i nära samarbete med uppdragsgivare inom kommunkoncernen.

Vidare arbetar vi med uppföljning av ingångna avtal samt uppdatering av kommunkoncernens avtalsdatabas.
i uppdraget ingår även viss rådgivning till företagare och andra intressenter kring frågor som rör upphandling och avrop/inköp från befintliga avtal.

Företagare som har frågor och funderingar som rör upphandling är välkomna att kontakta upphandlingsenheten på epost upphandling@smedjebacken.se

gem

Upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader vars värde överstiger direktupphandlingsgränserna genomförs av upphandlingsenheten.
Direktupphandlingar görs av respektive förvaltning med stöd av upphandlingsenheten, i enlighet med kommunnes riktlinjer för direktupphandling.
Dessa återfinns i den kommunala författningssamlingen.

Vi som arbetar på upphandlingsenheten är:
Lina Kihlmark , Upphandlingsanvarig
Rebecka Engberg, Upphandlare

Aktuella upphandlingar ser ni här nedan och på www.e-avrop.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågående upphandlingar:

Sidan senast uppdaterad: