Upphandling

Kommunens upphandlingsenhet tillhör ekonomiavdelningen och sitter i Grenanderska huset på Kyrkogatan 2
Upphandlingsenheten arbetar med att genomföra och administrera upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader för kommunen och de kommunala bolagen.
Vi hjälper till vid kravställning, annonserar, utvärderar, tilldelar och skriver avtal. Arbetet sker i nära samarbete med uppdragsgivare inom kommunkoncernen.

Vidare arbetar vi med uppföljning av ingångna avtal samt uppdatering av kommunkoncernens avtalsdatabas.
i uppdraget ingår även viss rådgivning till företagare och andra intressenter kring frågor som rör upphandling och avrop/inköp från befintliga avtal.

Företagare som har frågor och funderingar som rör upphandling är välkomna att kontakta upphandlingsenheten på epost upphandling@smedjebacken.se

Upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader vars värde överstiger direktupphandlingsgränserna genomförs av upphandlingsenheten.
Direktupphandlingar görs av respektive förvaltning/enhet med stöd av upphandlingsenheten, i enlighet med kommunnes riktlinjer för direktupphandling.
Dessa återfinns i den kommunala författningssamlingen.

Vi som arbetar på upphandlingsenheten är:
Lina Kihlmark , Upphandlingsanvarig
Rebecka Ovesen, Upphandlare
Rebecka Engberg, Upphandlare

Aktuella upphandlingar ser ni här nedan och på www.e-avrop.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ni kan också läsa mer om oss och vårt arbete på vår Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågående upphandlingar:

Sidan senast uppdaterad: