Barn och utbildning

Mat i skola och förskola

Här kan ni se menyn för skolor och förskolor.

InfoMentor

I InfoMentor dokumenteras barnens/elevernas utveckling och där lägger vi också in information kring den dagliga utbildningen så att vårdnadshavare kan följa sitt barns lärande.

Kalendarium

Läsårstider