Barn och utbildning

Mat i skola och förskola

Här kan ni se menyn för skolor och förskolor.

InfoMentor

I InfoMentor dokumenteras barnens/elevernas utveckling och där lägger vi också in information kring den dagliga utbildningen så att vårdnadshavare kan följa sitt barns lärande.

Nytt sätt att ansöka om skolskjuts

Vi påminner om att du som vårdnadshavare med barn i grundskolan, med undantag för elever i särskolan, ska ansöka om skolskjuts i vår nya e-tjänst. Inga skolkort kommer att skickas ut eller laddas på om inte en ansökan är gjord.