Residens i Söderbärke

Under 2023 genomförde Bild och form på Region Dalarna två konstnärliga residens i länet. Det ena i Djura i Leksands kommun och det andra i Söderbärke i Smedjebackens kommun. Erik Tylhammar Johansson är den konstnären som besökte oss i maj och var på plats i oktober för att arbeta med och i Söderbärke.

2024 fortsätter Region Dalarna sitt projektet inriktat på ’Icke-urbana platser för konst’ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i samarbete med Konstfrämjandet Dalarna, denna gång tillsammans med Hedemora kommun. I Söderbärke har projektet från 2023 fått en fortsättning även efter residensperioden. Här kan du läsa mer om det och hur det genimfördes.

Händer just nu

Årets ympning klar

Byäppelträdet är nu ett gemensammt projekt som lever vidare efter residenset i Söderbärke hembygdsförenings vård. Trädet som står på hembygdsgården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har fått tre nya ymp från olika äppelträd i Söderbärke gjorda av pomologen Olle Ridelius.

Våren 2024

Det dags för Byäppelträdet att växa

Har du ett äppelträd? Kanske av en äldre sort som du vet namnet på eller har en historia kring? Vill du bidra med en ymp?

Arbetet med trädet som planterades vid Söderbärke hembygdsgård i våras fortsätts av Olle Ridelius och hembygdsföreningen. Erik Tylhammar Johanssons idé var att skapa ett träd där grenar från äppelträd runt Söderbärke ympas på så att det till slut blir ett träd med frukt från olika gårdar och byar i närheten.

Ympris tas i december till mars från ett årsskott i det yttre grenverket och sparas sedan i en sval och fuktig miljö. Själva ympningen sker i maj.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Söderbärke hembygdsförening på: soderbarkehembygdsforening@gmail.com

Projektperioden i oktober 2023

DET MÅSTE HÄNDA NÅGOT SNART

Onsdagen 18/10 2023 kl. 12-20
Erik Tylhammar Johansson ställer ut konstverk samt håller en öppen keramisk workshop med lera som utvunnits runtom i trakten. Kom förbi, delta i gemenskapen och växla några ord kring evenemangets tema. Det bjuds på färskpressad äppelmust och fika. Dessutom gratis bildekaler. Välkomna allesammans, unga som gamla. Fri entré.
Folkets hus i Söderbärke Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upptakten i maj 2023

Tillsammans med pomologen Olle Ridelius inledde Erik Tylhammar Johansson sitt projekt genom att plantera Byträdet på Söderbärke hembygdsgård 28 maj. På trädet har kvistar från flera av Söderbärkes äldre äppelträd ympas på samma stam för att bevaras i ett nytt träd.

Planteringen var en del av den programdag Region Dalarna och Konstfrämjandet Dalarna arrangerade tillsammans med Smedjebackens kommun för att sätta fokus på konst i icke-urbana miljöer.

Aktivitetsdag i konstens tecken 28 maj 2023

Hembygdsgården och Församlingshemmet i Söderbärke

  • 15.00 Musik med Ellinor Brolin, bland annat tolkningar av Kjell Höglund.
  • 15.45 Plantering av residenskonstnären Erik Tylhammar Johanssons projekt ’By-Trädet’ tillsammans med pomolog Olle Ridelius
  • 16.30 Visning av Paul Eriksson-museet.
  • 17.00 Lars Fridén presenterar Art Inside Out, ett residensprogram i Region Halland.
  • 18.00 Angelica Åkerman arkitekt och författare av boken ’En annan Landsbygd’ föreläser.

Affisch och mer om ’Två Residens i Dalarna’ Pdf, 605.2 kB. och aktiviteterna i Djura.

Två Residens i Dalarna

Residensen i Djura och Söderbärke pågår parallellt och är i sin helhet fyra veckor vardera, dessa är fördelade på försommaren och hösten 2023. I Söderbärke kommer det att ofatta en veckas research 25 maj – 31 maj 2023 samt en period för produktion och fördjupning under oktober 2023.

Tanken är att skapa utrymme för konstnärlig fördjupning genom att ge tillgång tillinspirerande landsbygdsmiljöer. Samtidigt vill vi tillsammans möjliggöra för konstnärliga processer att äga rum på platser där det i dagsläget råder ett underskott av offentligt finansierade konstyttringar. Genom att ge plats för konstnärliga processer som inte är förutbestämda och skapa sammanhang där konsten får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar tror vi att dessa residens kan bidra med nya perspektiv och ett utbyte mellan platsen och konstnären.

Under vistelsen som i sin helhet är fyra veckor kommer konstnären att få bekanta sig med platsen, människorna och dess omgivning samt ges tillgång till arbetsplats och boende. Vi ser gärna ansökningar från konstnärer med lokal koppling till platsen likväl från dem som inte har det. 

Ansökningsperiod och juryarbete är avslutat

Ansökan senast 8 mars 2023

Har du frågor?

Kontakta Andreas Sandberg, bild- och formkonsulent, Region Dalarna: peterandreas.sandberg@regiondalarna.se


Platsen Söderbärke

Det omgivande vattnet har under lång tid definierat Söderbärkes utveckling. Samhället ligger på var sida om sundet som delar sjön Barken i en nordlig och en sydlig del och består av flera byar som vuxit samman.

Sudhirberkia som det skrevs på 1300-talet har bebotts sedan stenåldern med Kyrkudden som en samlingsplats för ting och andakt. Betäckningen Barken som namnet kommer från är så gammal att den med säkerhet inte kan härledas. Men troligt är att den syftar på just sund. Antingen den långsmala sjön i sin helhet eller passagen mellan Kyrkudden och Nor på östra stranden.

Historiskt var Söderbärke det omgivande landskapets nav och mittpunkten i en inlandsskärgård med båten som naturligt färdmedel och transportmetod inne i sydligaste Dalarnabergslagen.

Vattendrag, bäckar och dammar skapade också energin som behövdes i alla led av bergsbruket. Därefter fraktades järnet från omgivande gruvor, hyttor, hammare och bruk ner till Mälaren och ut i värden för att bli en del av stomme i det svenska välståndet och den internationella industriella revolutionen. Sida vid sida med bergsbruket har trakten en lång tradition av sjöfolk som arbetade på Strömsholms kanal. Båtarna tillverkades lokalt och tre av Kolbäcksåns tolv varv fanns i Söderbärke.

Under 1800-talet förflyttades navets centrum mot Barkens norra strand och Smedjebacken. Ånga, mekanik och elektricitet förändrade förutsättningar och skala för järnframställning och transporter. Ny industri anlades ovanför Kolbäckåns inlopp i sjön och en av landets första järnvägar drogs fram och ersatte succesivt båttrafiken.

Att Söderbärke inte längre hade en ledande roll i utvecklingen gjorde att platsen till stor del behållit sin småskaliga karaktär och hantverksmässigt uppförda bebyggelse. Det nutida Söderbärke har två centrumbildningar. Det historiska med kyrka, kommunhus, Baggströmska gården och omgivande träarkitektur som speglar sig i vattnet. Några hundra meter västerut ligger den modern kärnan där det sena 1800- och 1900-talets samhälle med affärer, service, restaurang, bostadsområden och Folkets park växte upp.

Av kommunens ca. 11 000 innevånare bor idag strax över 1 000 i Söderbärke. Trots att orten gått från eget kommunstyre och pastorat till att förenas med Smedjebacken har befolkningen ökat med 200 innevånare sedan 1950-talet och fortsatt växa till ytan. För tillfället pågår förberedelser för flera byggprojekt och en centrumstrategi.

Söderbärkebon är oftast en person som gjort ett aktivt val att leva just här. Bo kvar, vända tillbaka, omlokalisera sig i närområdet eller flytta in från någon annan del av landet eller världen. Något som skapat starkt engagemang för orten och ett stort antal aktiva föreningar och gemenskaper.

Efter mer än hundra års omritande av industrilandskapets karta där förutsättningarna för centrum och periferi skiftats fundamentalt är vattnet och det geografiska läget på nya grunder fortsatt Söderbärkes största tillgång.


Söderbärke - ett av "Två Residens i Dalarna"

Mer om Söderbärke

På gång

Föreningar och grupper

Ljud

Bild

Text

Tradition och historia

Konst och form


Foton av elever på VBU från utställning på Hagudden i Söderbärke under Konst Runt Barken 2022.

Foton av elever på VBU från utställning på Hagudden i Söderbärke under Konst Runt Barken.

Sidan senast uppdaterad: