Samråd Vattentjänstplan för Smedjebackens kommun

Smedjebackens kommun och WBAB har gemensamt tagit fram ett förslag till vattentjänstplan för Smedjebackens kommun. Planen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen är utställd på samråd från och med den 13 juli till och med den 18 augusti 2023.

Vatten

Planen innehåller kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna va-anläggningen ska fungera vid en ökad belastning, exempelvis vid skyfall.

Samrådstid

Planen är utställd på samråd från och med den 13 juli till och med den 18 augusti 2023. Samrådet syftar till att informera om det pågående arbetet samt att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Ta del av förslaget

Webb

Läs förslaget till vattentjänstplan. Pdf, 2 MB.

Förslaget finns tillgängligt i tryckt format på:

  • Kommunhuset, Vasagatan 17 i Smedjebacken
  • WBAB, ledningskontoret, Frejgatan 5 i Smedjebacken.

Vi har även skickat ut samrådshandlingarna till olika remissorgan.

Har du några synpunkter?

Du kan lämna dina synpunkter skriftligen till: WBAB Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken.
Du kan även skicka dina synpunkter via e-post till: info@wbab.se.

Det är vitigt att du anger ärendenummer MBN-2023-757 och dina kontaktuppgifter.

Inkomna synpunkter blir allmänhandling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Smedjebackens kommun och WBAB:

Mer information om hur Smedjebackens kommun behandlar personuppgifter.

Mer information om hur WBAB behadlar personuppgifter.Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Granskning

Efter samråd kan vattentjänstplanen komma att revideras utifrån inkomna synpunkter. Därefter kommer planen att ställas ut för granskning under hösten.

Beslut

Vattentjänstplanen kommer att beslutas och antas av kommunfullmäktige i Smedjebackens före årsskiftet 2023/2024 och sedan kommer planen att aktualitetsprövas vart fjärde år.

Sidan senast uppdaterad: