Förskoleklass

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

Mer om syfte och mål för förskoleklass kan ni läsa i Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Hur bedrivs verksamheten?

Förskoleklassen omfattar minst 525 timmar under ett läsår. I Smedjebackens kommun bedrivs undervisning i förskoleklass vid 4 kommunala skolor. Information och ansökningsblankett skickas ut till samtliga vårdnadshavare i tid för val av förskoleklass.

Förskoleklasser finns på Röda Berga skola, Vinsbo skola, Hagge skola och Vads skola.


Sidan senast uppdaterad: