Skolkurator

Kuratorerna vid Elevhälsan ger vägledning och stöd till elever, föräldrar och personal. Samarbetar med och förmedlar kontakt till myndigheter och verksamheter i samhället som arbetar med barn och ungdomar. Arbetar förebyggande.

Kontakt

Mariann Vetterskog

Skolkurator

0240-66 01 63


Kari Huusko

Skolkurator

0240-66 01 58


Tom Quirynen

Skolkurator

0240-66 05 19

Sidan senast uppdaterad: