Maksut, taksat

Taksat ja maksut 2021

Korkein maksu, nk. maksimitaksa voidaan periä kotipalvelun tarjoamasta palvelusta ja hoivasta sekä omassa että erityisasunnossa. Sosiaalipalvelulain 8 luvun 3–9 §§:issä on määräykset, jotka sääntelevät kunnan kotipalvelumaksuja. Hoivamaksuista päättää hoivalautakunta ja ne vahvistaa kunnanvaltuusto.

Korkein kotipalvelumaksu vuonna 2021 on 2139 kr kuukaudessa. Puolisot ja avopuolisot, joilla on kummallakin kotipalvelu maksavat maksun kumpikin erikseen. Puolisot ja avopuolisot maksavat yhdessä enintään 2 x 2139 kr.

Kotipalvelumaksu (palvelu ja hoiva)

Jos asut omassa asunnossa ja sinulla on koipalvelua enintään kahdeksan tuntia kuukaudessa, maksat tuntimaksun. Tuntimaksu on 1/8 korkeimmasta maksusta, ts. 267 kr/tunti. Korkein maksu on 2 139 kr kuukaudessa. Maksu ei kuitenkaan voi koskaan olla suurempi kuin maksuvarasi. Ellei sinulla ole maksuvaraa, sinut vapautetaan maksusta.

Kotipalvelumaksut erityisasunnossa

Kotipalvelumaksu erityisasunnoissa (Hedgården, Allégården, Solgården ja Munkbogården) on korkeintaan 2 139 kr kuukaudessa. Maksu ei voi koskaan olla suurempi kuin maksuvarasi. Ellei sinulla ole maksuvaraa, sinut vapautetaan maksusta.

Maksut turvahälyttimestä

Maksu kannettavasta turvahälyttimestä on 250 kr kuukaudessa. Jos sinulla on kotipalvelu, maksu turvahälyttimestä sisältyy kotipalvelumaksuun, jos sinulla on turvahälyttimen tarve. Maksu ei kuitenkaan voi koskaan olla korkeampi kuin maksuvarasi. Ellei sinulla ole maksuvaraa, sinut vapautetaan maksusta.

Päivätoimintamaksu on 70 kr per päivä lounaasta sekä kustannukset matkoista kuljetuspalvelutaksan mukaan.

Ruokamaksut

Ruokajakelusta tilattu ruoka-annos maksaa 65 kr. Maksu eläkeläisille lounaasta ja juomasta vanhustenhuollon ravintoloissa on 70 kr.

Ruokamaksu erityisasunnossa ympärivuorokautisessa hoivassa on 3 520 kr kuukaudessa.

Maksuun sisältyvät aamiainen, lounas, päivällinen ja välipalat. Minimisummaa korotetaan 1050 kr kalliimmasta ruoasta.

Maksut lyhytaikaispaikoista

Lyhytaikaispaikoista peritään päivämaksu. Ruokamaksu on 117 kr per päivä (= 1/30 summasta 3 520 kr). Maksu kotipalvelutoimenpiteistä (palvelu ja hoiva) 1/30 maksimitaksasta, 2 139 kr (71 kr/päivä) kuitenkin enintään maksuvara.

Erityisasuntojen vuokrat

Vuokra Allégårdenissa on 3 738 kr ja Hedgårdenissa 3 840 kr kuukaudessa. Vuokra Solgårdenissa on 5 278 kr kuukaudessa.

Munkbogårdenissa on erikokoisia asuntoja ja sen vuoksi vaihtelevat vuokrat. Kuinka maksusi lasketaan

Kun sinulle on myönnetty kotipalvelutoimenpide, saat lomakkeen, johon täytät tulosi ja asuntokustannuksesi. Jotta voimme laskea kotipalvelumaksusi meidän tarvitsee laskea maksuvarasi. Teemme tulolaskelman.

Tulolaskelma

Tulot lasketaan samalla tavalla kuin asuntolisähakemuksessa eläkeläisille eläkevirastosta. Nettotulot saadaan esille laskemalla yhteen kaikki tulot ja vähentämällä niistä verot.

Otamme laskuun mukaan kaikki verotettavat tulot. Jos sinulla on tuloja ulkomailta, kuten eläkkeitä, elinkorkoja, ja työtuloja ne lasketan myös mukaan, vaikka ne eivät ole verotettavia Ruotsissa.

Tuloiksi lasketaan esimerkiksi:

 • vanhuuseläke, rahastoeläke, jälkeen elävän eläke
 • työsuhde-eläke ja sopimuseläke
 • yksityinen eläke
 • elinkorko
 • työtulot
 • asuntolisä, asuntoavustus
 • tulot elinkeinon harjoittamisesta
 • pääomatulot
 • varallisuuslisäys Maksuvara

Toimeentulomäärällä tarkoitetaan summaa, joka sinulla on oikeus pitää omista tuloistasi ennen kuin kunta saa ottaa maksun kotipalvelusta.

Alin toimeentulomäärä (minimisumma) on lakisääteinen ja sidottu hintaperusmäärään. Summa on 5 373 kr yksinäiselle ja 4 540 kr per henkilö puolisoille ja avopuolisoille. Jos asut erityisasunnossa, jossa on täyshoito (Solgården, Allégården, Munkbogården ja Hedgården) toimeentulomäärää vähennetään 626 kr per kuukausi, koska sähkö, käyttöartikkelit jne. sisältyvät vuokraan. Toimeentulomäärän tarkoituksena on taata, että kunta ei peri maksua kotipalvelusta (palvelu ja hoiva) ellei sinulla ole riittävästi tuloja.

Sääntöjen ansiosta moni vähätuloinen vapautetaan kotipalvelumaksusta. Mikäli on suuret tulot, maksu on 2 139 kr kuukaudessa.

Minimisumma

Sen on katettava seuraavat kustannukset: ruoka, vaatteet ja jalkineet, vapaa- aika, hygienia, käyttötarvikkeet, päivälehti, puhelin, TV-maksu, huonekalut ja taloustarvikkeet, kotivakuutus, taloussähkö, matkat, hammashoito, perusterveydenhuolto ja lääkkeet. Tähän minimisummaan voi tulla henkilökohtainen lisä kalliimmista elinkustannuksista. Tällaisten kustannusten on oltava jatkuvia ja vähintään 200 kr kuukaudessa.

Maksuvara

Nettotulojasi verrataan toimeentulovaraussummaan. Maksuvara on se summa, joka sinulle jaa jäljelle, kun toimeentulovaraussumma on vähennetty tuloistasi. Jos tulot ovat pienemmät kuin toimeentulovaraussumma maksuvaraa ei ole olemassa. Kotipalvelusta ei peritä maksua.

+ Kaikki yhteenlasketut bruttotulot

 • Vero

+ Asuntoavustus/asuntolisä

= Nettotulojen summa

 • Asuntokustannus
 • Toimeentulovaraus

=MAKSUVARA

Muut kustannukset laskussasi

Kun saat kotipalvelukustannuksistasi laskun, siinä voi olla mukana myös muita kustannuksia. Esimerkiksi, jos asut Solgårdenissa, Allégårdenissa ja Hedgårdenissa, vuokrasi ja ruokasi ovat mukana tässä laskussa.

Kotipalvelumaksusäännöt eivät koske ruokaa ja asumista, Kuinka maksut maksetaan?

Kotipalvelumaksu maksetaan kuukausittain. Lasku lähetetään kuukausittain jälkikäteen. Lasku on mahdollista maksaa suoravelotuksen kautta.

Valittaminen kotipalvelumaksupäätöksestä

Voit valittaa kotipalvelumaksupäätöksestä Falunin hallinto-oikeuteen. Valitus lähetetään hoivalautakuntaan, osoitteeseen: Omsorgsnämnden, 777 81 Smedjebacken ja hoivalautakunta lähettää sen edelleen hallinto-oikeuteen. Valituksen on tultava hoivalautakuntaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun sait päätöksen.

Sidan senast uppdaterad: