Anmälan om kompostering

Här kan du anmäla om du tänker börja kompostera. Anmälan går direkt till Miljö- och byggkontoret i Smedjebacken. När ärendet är färdigbehandlat kommer du att få ett beslut hem till dig. Innan du fått det beslutet har du inte rätt att kompostera organiskt hushållsavfall.

Observera att kostnaden för anmälan om kompostering motsvarar 2 timmars handläggningstid (timkostnad 2022: 1017 kr).12


5
3


600