Julkisuus ja salassapito

Julkisuus ja salassapito Julkisuusperiaate – koskeeko se minua?

Kyllä, mitä suurimmassa määrin. Jotta voit käyttää kansalaisoikeuksiasi on tärkeää tietää mitä julkisuusperiaate tarkoittaa, nimittäin: Oikeutta kaikille Ruotsin ja ulkomaan kansalaisille perehtyä yleisiin, julkisiin asiakirjoihin viranomaisissa ja hallinnoissa. Tarkoituksena on antaa sinulle mahdollisuus nähdä ja valvoa kuinka poliitikot ja virkamiehet hoitavat kuntaa. Tällä tavoin sinulla on myös mahdollisuus vaikuttaa toimintaan.

Mitkä ovat yleisiä asiakirjoja?

Asiakirja voidaan kuvata sellaiseksi, joka sisältää jonkinlaista tietoa. Tavallisesti se on kirje, pöytäkirja, päätös jne. Mutta kyseessä voi myös olla sähköpostiviesti, video tai äänite. Kunnallinen asiakirja voi olla yleinen tai se ei ole sitä. Asiakirjat, jotka eivät ole yleisiä, ovat esimerkiksi virkamiesten sisäinen työmateriaali. Yleiset asiakirjat voivat vuorostaan olla julkisia tai salaisia. Lain


mukaan asiakirja on julkinen, kun se on tullut kuntaan, kun sitä säilytetään tai se on laadittu siellä. Kaikki yleiset asiakirjat, joita ei ole määrätty salaisiksi, ovat julkisia. Täten sinulla on oikeus lukea niitä.

Mitä salassapito merkitsee?

Päivittäisessä puheessa sanomme "salaiset asiakirjat" kun tarkoitamme salaisiksi määrättyjä asiakirjoja. Salassapidon tarkoituksena on esimerkiksi suojella yksityishenkilöitä asioissa, jotka liittyvät sosiaalipalveluun. Erityinen laki, julkisuus- ja salassapitolaki, ilmoittaa mitkä tiedot ovat salaisia. Tämä tarkoittaa, että kunta ratkaisee lain tuella, mitkä asiakirjat on määrättävä salaisiksi. Jos siis lähetät kuntaan kirjeen ja kirjoitat salainen tai luottamuksellinen kirjeeseen, se ei kuitenkaan ole salainen, ellei laki sitä myönnä.

Mikä on asiakirja?

Kunnan on rekisteröitävä säilytettävä ja arkistoitava yleiset asiakirjansa erityiseen rekisteriin ja diaariin ollakseen selvillä ja löytääkseen nopeasti kaikki kirjelmät, kirjeet ja asiakirjat, joita kysytään.

Kuinka nopeasti saan asiakirjat?

Laki sanoo, että yleiset, julkiset asiakirjat on luovutettava kiireellisesti. Saanko ottaa ne mukaani kotiin?

Voit lukea asiakirjat paikalla ja luovuttaa ne takaisin. Voit myös kopioida niitä kirjoittamalla tai pyytää saada kopiot mukaasi.

Voinko saada asiakirjat sähköpostitse?

Kunta ei ole velvollinen luovuttamaan asiakirjoja sähköpostitse. Saanko olla nimetön?

Lain mukaan sinun ei tarvitse kertoa kuka olet halutessasi yleisiä, julkisia asiakirjoja. Sinun ei myöskään tarvitse kertoa miksi haluat asiakirjat.

Kenelläkään ei ole oikeutta kysyä sinulta tätä. Voinko valittaa?

Jos sinua kielletään perehtymästä asiakirjaan, sinun on lain mukaan saatava kirjallinen tieto siitä. Jos katsot kunnan menetelleen vääriin, sinulla on mahdollisuus tehdä valitus päätöksestä.

Mitä muuta minun tulee muistaa?

Myös kaikesta omasta kirjeenvaihdostasi (kirjeet, faksit, sähköposti jne.) kunnan kanssa tulee yleisiä asiakirjoja, joita muut voivat lukea. Et voi kiertää julkisuusperiaatetta lähettämällä kirjeen kuntaa koskevasta asiasta virkamiehelle tai poliittiselle luottamushenkilölle tämän kotiosoitteeseen. He ovat kuitenkin velvollisia huolehtimaan, että kirjeesi viedään diaariin kunnan kirjaajan luona.

Sidan senast uppdaterad: