Begäran om uppgifter

Om du är fastighetsägare, spekulant på fastighet eller mäklare kan du använda det här formuläret för att begära att få veta vilka uppgifter miljö- och byggkontoret har om en viss fastighet.

Uppgifterna som lämnas ut, hämtas från miljö- och byggkontorets arkiv och kan därför inte garanteras vara fullständiga.

Om du vill ha en fullständig bild av ett avlopp bör en besiktning av anläggningen göras av fackman eller sakkunnig.

E-post måste anges så att vi kan svara.
Avlopp
Avlopp


Värmepump
Värmepump

Radonmätningar
Radonmätningar


Sidan senast uppdaterad: