Rehabilitering

Kommunrehab är till för dig som bor i kommunens särskilda boendeformer eller har korttidsplats.

På kommunrehab träffar du arbetsterapeut och sjukgymnast som varje vecka besöker de olika verksamheterna. Vi samarbetar med vårdtagaren och anhöriga, sjuksköterskor, vårdpersonal, enhetschefer och biståndsbedömare för att ta tillvara på vårdtagarens resurser i möjligaste mån.

Kommunrehab arbetar med att
- bedöma behovet av träning och utarbetar träningsprogram för att bibehålla eller förbättra funktionsnivån hos vårdtagaren
- informera
- instruera och fortbilda personal
- bedöma behov av, prova ut och ordinera hjälpmedel.

Sidan senast uppdaterad: