Digitala lås

Nyckelfri hemtjänst med digitala lås

Med hjälp av digitala lås behöver inte hemtjänstens personal hantera nycklar när de besöker dig, vilket gör att hemtjänsten kan ta sig in snabbare vid larm när de inte behöver åka för att hämta nycklar, och risken för att nycklar hamnar i orätta händer försvinner.

Du kommer att kunna använda dina nycklar som vanligt, och hemtjänsten monterar det digitala låsvredet åt dig utan att du behöver ta bort befintligt lås. Det sker genom att dörrens befintliga låscylinder enkelt monteras i det digitala låset utan åverkan på dörren.

Det innebär en ökad trygghet och säkerhet för dig som omsorgstagare.

Sidan senast uppdaterad: