Omsorgsnämnden

Här kan du ta del av omsorgsnämndens samt kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådens protokoll.

Protokoll från senaste sammanträdet presenteras när det är justerat.

Kontakta förvaltningen för att ta del av äldre protokoll.

Observera!
Protokoll är offentliga handlingar. Om ett beslut innehåller personuppgifter som kan upplevas som känsliga för en enskild kan de protokollen eller vissa paragrafer vara opublicerade på hemsidan.

Kontakt

Omsorgsförvaltningen

Förvaltningssekreterare

0240-660348

Sidan senast uppdaterad: