Rökfria miljöer

Den 1 juli 2019 trädde den nya tobakslagen i kraft. Lagen är en skyddslagstiftning och ska främst skydda barn och unga från att ofrivilligt exponeras för skadlig tobaksrök. Lagen innebär bland annat att du inte får röka på uteserveringar.

Är det bara förbjudet att röka på uteserveringar?

Det har sedan tidigare varit förbjudet att röka på bland annat skolgårdar. Med den nya lagen blir det också förbjudet att röka vid:

  • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, t.ex. perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.
  • På uteserveringar utanför t.ex. restauranger och caféer.
  • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området. Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, t.ex. konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Vid entréer till lokaler, butiker och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, t.ex. entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Inte bara cigaretter

Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. så kallade rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Tillsynsmyndighet

I Smedjebackens kommun är det miljö- och byggnadsnämnden som ansvarar för tillsyn och att klagomål eller tips kan anmälas till miljö- och byggnadskontoret.

Sidan senast uppdaterad: