Öppenvården

Vid öppenvården i Smedjebackens kommun kan du får hjälp med familjestöd, beroende och missbruk samt våld i nära relation.

Alla familjer kan i perioder uppleva behov av stöd och hjälp för att hantera svårigheter av olika slag.

Till familjestödet kan du/ni vända er om:

  • Ni upplever svårigheter i er relation till  barnet
  • Ni har svårigheter gällande gränssättning, regler och/eller rutiner
  • Ni har svårt att hantera konflikter som uppstår i hemmet mellan barnen och/eller mellan barn och förälder
  • Ni som föräldrar har svårt att hitta ett  gemensamt förhållningssätt gentemot barnet

På familjestödet arbetar två utbildade socionomer med mångårig erfarenhet av socialt arbete samt vidareutbildning i intensiv familjeterapi (IFT).

Familjestödet erbjuder fem träffar/samtal. Vid fortsatt behov av stöd får man vända sig till socialtjänsten med en ansökan om familjestöd.

Kontakten med familjestödet är kostnadsfri och det råder sekretess.

Kontakt
Behandlare Sofia Fahgén, 0240-66 02 52, sofia.fahgen@smedjebacken.se
Behandlare Eva Gustavsson, 0240-66 05 18, eva.gustavsson@smedjebacken.se
Samordnare Britt Larsson, 0240-66 03 43, britt.larsson@smedjebacken.se

Alkohol-, drog- och spelberoende är svårt, både för dig som beroende och för dig som anhörig. Skuldkänslor och frågor som "varför", "vad ska jag göra" och "hur ska jag kunna hjälpa" kan vara svårt att handskas med på egenhand.

Om du är orolig för att du eller någon annan dricker för mycket, använder droger eller spel om pengar på ett sätt som är skadligt kan vi erbjuda rådgivning stöd och behandling.

Kontakt
Behandlare Maria Högstedt, 0240-66 00 91, maria.hogstedt@smedjebacken.se
Behandlare Jenny Nilsson, 0240-66 03 34, jenny.nilsson@smedjebacken.se
Samordnare Britt Larsson, 0240-66 03 43, britt.larsson@smedjebacken.se

Vi vänder oss till dig som

  • Har utsatt eller känner oro för att du kommer utsätta närstående för våld
  • Har varit eller är utsatt för våld av närstående
  • Har bevittnat våld av eller mot närstående

Kontakt
Behandlare Maria Högstedt, 0240-66 00 91, maria.hogstedt@smedjebacken.se
Behandlare Jenny Nilsson, 0240-66 03 34, jenny.nilsson@smedjebacken.se
Samordnare Britt Larsson, 0240-66 03 43, britt.larsson@smedjebacken.se

Sidan senast uppdaterad: