Broschyrer elevhälsan

Här nedan hittar du länkar till broschyrer som berör elevhälsa och elevhälsans verksamhet.

Alla elever från förskoleklass och upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård och att besöka skolhälsovården kostar ingenting.

Skolhälsovården ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevens kroppsliga och själsliga hälsa samt verka för sundare levnadsvanor. Det sker bland annat genom information och utbildning kring kost, missbruk, sex och samlevnad. Skolhälsovården kan på många sätt jämföras med företagshälsovården för vuxna.

Skolläkaren nås via skolsköterskorna.

Kontakt

Camilla Söderström

Skolsköterska, medicinskt ledningsansvarig - MLA. Skolsköterska för Bergaskolan och Hagge skola.

0240-66 04 75


Marlene Jakobsson

Skolsköterska för Vads skola, Kyrkskolan och Vinsboskolan.

0240-66 04 74


Linnéa Lehmann Järvi

Skolsköterska för Rödabergaskolan och Vinsboskolan.

0240-66 02 32

Sidan senast uppdaterad: