Fordonstvätt

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller parkeringsplatsen. Tvättvattnet rinner då ner i dagvattenbrunnar och går orenat ut i vattendrag, sjöar och hav.

Biltvätt

Enligt uppgifter från Håll Sverige Rent tvättar vi svenskar sammanlagt bilen över 30 miljoner gånger per år. 2/3 av dessa tvättar sker på gatan.

En uppskattning av vad tvättvattnet från dessa biltvättar innehåller ser ut såhär:

  • 5,5 ton tungmetaller som kadmium, bly, krom, nickel och zink 
  • 5 000 ton avfettningsmedel, bilschampo och bilvax 
  • 2 000 ton olja 

Detta ger en stor belastning på våra sjöar och vattendrag.

Var ska jag tvätta bilen?

Tvätta din bil i en "gör-det-själv-hall" eller i en automatisk biltvätt där tvättvattnet passerar ett reningsverk innan det släpps ut.

Om du ändå väljer att tvätta bilen hemma någon enstaka gång, gör det då på en gräs- eller grusplan, med markägarens tillstånd. Använd handdiskmedel eller såpa för att minska risken för en långsiktig miljöstörning.

Hur ska jag tvätta bilen?

Tvätta bilen regelbundet för då sätter sig inte smutsen fast och du kan använda mindre mängd och mildare rengöringsmedel. Det är viktigt att du använder bilvårdsprodukter som är miljömärkta. Men kom ihåg att även miljömärkta rengöringsmedel inte är så miljöanpassade att de kan släppas rakt ut i vattendragen.

Eventuella rester av kemikalier som används till biltvätt är farligt avfall och ska lämnas till en miljöstation. De flesta avfettningsmedel och alla bilschampon innehåller dessutom andra ämnen såsom tensider som vid tillräckligt höga koncentrationer medför att vattenlevande organismer dör.

Ditt ansvar

När du tvättar bilen med vatten och rengöringsmedel (bilschampo/avfettningsmedel och dylikt) uppstår ett avloppsvatten och då gäller följande enligt miljöbalken: "Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras."

Tvätta därför helst ditt fordon vid en miljöanpassad bilvårdsanläggning. 

Sidan senast uppdaterad: