Planer

Biblioteksplan 2021-2024 Pdf, 809.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Handikappolitisk plan Pdf, 78.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Handlingsplan för våld i nära relation och hedersrelaterat våld Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Handlingsplan för våldsbejakande extremism Pdf, 159.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Handlingsplan våld mot kvinnor Pdf, 115.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018-2022 - Avfallsplan Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Kommunal serviceplan för Smedjebackens kommun Pdf, 774.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kriskommunikationsplan Pdf, 95.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Lokalt brottsförebyggande program Pdf, 187.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Nämndplan 2021 för Överförmyndare i samverkan Pdf, 765.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Pandemiplan Pdf, 152.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Krisledningsplan Pdf, 906.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan för organisation vid kärnteknisk olycka Pdf, 299 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan för räddningsinsats Sevesoanläggning Pdf, 584.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 Pdf, 326.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Skolbiblioteksplan 2021-2024 Pdf, 631.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022 Pdf, 95.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Säkerhetsskyddsplan Pdf, 452 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillgänglighetsplan Pdf, 264.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Ungdomspolitisk handlingsplan 2019-2021 Pdf, 7.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Vindbruksplan Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: