Frågor & Svar

Vad är Heros?

Herosfältet med idrottsanläggningar ligger naturskönt vid sjön Norra Barken. Här finns något för alla och är utgångspunkt för många aktiviteter.

Herosfältet: Här finns utegym, konstfrusen bandyplan, fotbollsplan, boule, frisbeegolf, tennisbanor, vandringsleder/promenadslingor och friidrott.

Barken Arena: Fotbollshall med konstgräsplan. Hallen nyttjas till fotboll,basebal/softball, ame.fotboll, boule, mässor, konserter & evenent m.fl. aktiviteter. I Barken Arena finns även ett gym.

Smedjehallen: Idrottshall med två fullstora skepp. Hallen nyttjas till tennis, badminton, handboll, friidrott m.fl. aktiviteter.

Ovakohallen: Ishall.

Prästabadet: Handikappanpassad badplats i sjön Norra Barken, beachhandbollsplan, beachvolleybollplaner och på udden finns en hundbadplats.

Vad innebär utvecklingsprojektet?

Samhällsbyggnadsutskottet gav vid sitt sammanträde 2018-05-22 i uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden att i samarbete med utvecklingsenheten och tekniska avdelningen sammanställa en plan för utvecklingen av Herosområdet.

Det finns idag ett antal identifierade behov och förbättringsprojekt samt önskemål från verksamheter i Herosområdet. För att samordna eventuella investeringar och åtgärder där olika intressenter har liknande behov behöver det göras en plan för området.

Möten mellan kommun, utvecklings- och fritidsenheten samt föreningslivet behöver genomföras, där identifierade behov och önskemål kan vävas in i en gemensam plan. De förbättringsprojekt som är kända idag innefattar GC-vägar, parkeringar och förråd, vilket enligt samhällsbyggnadsutskottet gör det lämpligt att en stadsarkitekt håller i och samordnar arbetet med framtagande av en utvecklingsplan för Herosområdet.

Sidan senast uppdaterad: