Tidslinje

Här följer ni arbetet med Herosvisionen år för år:

---------------------2024---------------------------

Frejgatan gång och cykelbana

Arbetet med den nya GC längs Frejgatan påbörjas.

Barken Arenas brandskydd

En uppdatering av Barken Arenas brandskydd. Bl.a har panikreglar byts ut på utrymingsdörrar.

Parkering Barken Arena

Asfaltsparkering, laddstationer för elbilar, trafiksäkrare med ny gång & cykel bana. Klar hösten 2024

Fasaden Smedjehallen

Fasaden på Smedjehallen byts och målas.

GC Prästavägen
Smedjehallen

--------------------2023-----------------------------

Vattenkiosken vid WBAB

Smedjebackens kommun och WBAB öppnar den nya vattenkiosken i november vid Herosfältet (utanför WBAB:s kontor på Frejgatan 5).

Kiosken ska fungera som en tankstation för företag med verksamheter inom exempelvis bevattning och spolning.

Ovakohallens fasad

Jobbet med att bya fasaden påbörjas, förväntas bli klart 2024. Nya fönster sätts in på Ovakohallen ena långsida.

Barken Arenas fasad

En del av fasaden på Barken Arena byts ut i en vit mer inbjudande färg.

Herosvision antogs.

Herosvisionen klubbades på kommunfullmäktige. 26 september 2023 18:00.

Prästavägen gång och cykelbana

Arbetet med den nya GC längs Prästavägen påbörjas.

Barken Arena Parkering

Barken Arenas parkering får ett lyft och arbetet påbörjas 2023. Asfaltsparkering, laddstationer för elbilar, trafiksäkrare.

Snöhantering Ishallen

Snöhanteringen och utfarten för ishallens ismaskin gör om och blir säkare för allmänheten och Herosvallens personal.

Ny hjullastare

En ny hjullastare köps in för driften av Herosvallen. Allt ifrån snöhantering till sandning kommer bli effektivare.

Barken Arena
Smedjehallen
Ovakohallen
Vattenkiosk
GC Prästa

 

---------------------2022-------------------

Herosvallens nya boulebanor

De nya boulebanorna på Herosvallen färdigställs och blir spelbara.

Smedjehallen ny belsyning

Smedjehallen får en ny smart energisnål LED belysning. Belysningen är bl.a anpassad för racketsport.

Ansatsbana för spjut

Ansatsbanan för spjutkastning förlängs för att få den så tävlingslik som möjligt.

Godkännande och samråd

Visionen för utvecklingen av Herosområdet togs fram och godkändes av miljö- och byggnadsnämnden 2022-04-13, rapporten skickades sen ut på samråd.

Ny strandpromenad

Den nya strandpromenaden av bark längs Barken strandkant anläggs.


--------------------- 2021 --------------------

Forsatt arbete med utvecklingsplanen

Arbetsgruppen träffas regelbundet för att planera och staka ut vägen framåt. Grunden till en Herosplan läggs och prioriterade arbetsområden tas fram.

Samråd med föranmälda i Folkets hus

13 september hålls ett samråd med föranmläda i Folkes Hus i Smedjebacken. cirka 25 deltagara närvarar och stöter och blöter frågor kring arbetet med Herosprojektet och de prioriterade områdena.

Möjlighet att lämna digitala synpunkter öppnar

I slutet på september öppnar ett frågeformulär på Herossajten där allmänheten kan fortlöpande komma med synpunkter, ett pågående "digitalt samråd".

------------------------ 2020 ---------------------

Padelhall planeras

Företaget VB Padel visar intresse om att bygga en Padelhall i egen regi på Hersofältet. Ett arrendeavtals skrivs med kommunen för uppförande av en padelhall. Placering undersöks av arbetsgruppen.

Ny samhällsbyggnadschef

I september 2020 tillträder Stefan Bosbasch som ny samhällsbyggnadschef i Smedjebackens kommun. Stefan leder fortsättningsvis utvecklingsarbtete kirng Herosfältet,

Anläggningsansvarig på Herosfältet anställs

1/6 2020 tillträder Andreas Östby som ny anläggningschef på Heros. DEt är en nyinstiftad roll som går hand i hand med utvecklingsprojektet. Andreas blir spindeln i nätet kring Heros, personalen och föreningarna verksamma på området.

Ytterligare dialogträff hålls

Januari 2020 genomfördes ytterligare en dialogträff med fokus på Herosfätets utveckling. Det var en bred inbjudan med stor uppslutning.

--------------------- 2019 -------------------------

Ungdomsdialog kring Herosfältet

Ungdomsstrateg Matilda Kilström genomför en ungdomsdialog på Bergskolan där högatsideelervrnas synpunkter kring Herosfältet samlas in. Vad saknas? Vad kan utvecklas? Känner man sig trygg på Herosfältet, och om inte, varför. Synpunkterna framförs till arbetsgruppen.

Ordförandeträff med föreningarna

I januari 2019 genomfördes en ordförandeträff där de aktiva föreningarna kring Herosfältets ordförande träffade firitidschefen för att diskutera och ge sin syn på pområdets framtid och nuläge.

Medborgardialog genomförs kring projektet

I januari 2019 genofmörde represnetntanter från arbetsgruppen bjuder in föreningar och allmänhet till en första medborgardialog kring projektet som hålls i Folkets hus i Smedjebacken.

---------------------- 2018 ---------------------------

Arbetet inleds

6 september startar arbetsgruppen första mötet hålls för den nybildade arbetsgruppen Herosfältet. Medveraknde: Samhällsbyggnadschef, fritidschef, närinsglivschef, tekniskchef fastighetschef, fysisk planerare, park & skogschef.

Beslut om utvecklingplan för Herosområdet fattas

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 2018 05 22 att lämna uppdrag till miljö och byggnadsnämnden att i samarbete med utvecklingsenheten och tekniska avdelningen sammanställa en plan för utvecklingen av Herosområdet.

Sidan senast uppdaterad: