Kommunarkiv och E-arkiv

I varje kommun finns ett kommunarkiv där kommunala handlingar förvaras. Till arkiven finns också ett E-arkiv där protokoll med mera kan sparas för långtid framöver digitalt.

Arkivskåp med mappar

Kommunarkivet

Enligt arkivlagen ska varje kommun ha ett kommunarkiv. Arkivmyndighet i Smedjebackens kommun är kommunstyrelsen.

I kommunarkivet i förvaltningshuset förvaras kommunala handlingar för slutförvaring. Här finns gamla handlingar från de upphörda landskommunerna Norrbärke, Söderbärke och Malingsbo samt Smedjebackens köping samt municipalsamhälle som nu ingår i Smedjebackens kommun. I Smedjebackens fysiska kommunarkiv finns kommunala handlingar ända tillbaka från kommunbildningarna 1863 fram till handlingar från dagens kommunala verksamhet. Handlingar som är äldre än 1863 finns i Landsarkivet i Uppsala. Kommunarkivet är en guldgruva för dig som är släkt- eller lokalhistoriskt intresserad.

Kommunen har både närarkiv och centralarkiv. Närarkiven som finns på flera platser runt om i kommunen innehåller handlingar som fortfarande är aktuella i verksamheten. När de inte används längre i det dagliga arbetet överlämnas de till centralarkivet för slutförvaring.

De flesta handlingar som kommer in till kommunen är offentliga och alltså tillgängliga för allmänheten.

För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service så rekommenderas att du ringer eller skickar e-post före ditt besök.

E-arkivet

Alla kommuner har ansvar att spara sin information, oavsett om den är digital eller i pappersform. Ett e-arkiv möjliggör ett långsiktigt bevarande av digitala handlingar.

Smedjebacken har sedan 2018 en gemensam e-arkivlösning i samverkan med samtliga Dalakommuner. Från och med 2023 tillkommer även sju kommuner i grannlänen Gävleborg och Örebro. Målet med samverkan är att erbjuda medborgare, näringsliv, forskning och förvaltning enkel tillgång till offentlig digital information.

Besök Smedjebackens kommuns e-arkiv och se vad du kan hitta. Länk till annan webbplats.

Säter är värdkommun för e-arkivsamverkan och ansvarar för tjänsten E-arkivcentrum Dalarna som bland annat ger vägledning, stöd och rådgivning i arbetet med e-arkivering. E-arkivcentrum har en webbplats där de informerar om e-arkiv och vad som är på gång.

Här kan du läsa mer om Dalakommunernas e-arkivsamverkan. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Smedjebackens kommun

Kansliavdelningen

0240-66 00 00

Sidan senast uppdaterad: