Eldning utomhus, brandrisk och eldningsförbud

Dagligen uppdateras brandriskprognosen som visar hur stor eller liten risk det är för bränder i skog och mark. Du kan själv följa brandriskprognosen med eventuellt eldningsförbud här på webbplatsen.

Det finns gånger man inte får elda – exempelvis om eldningsförbud råder. Kontrollera därför alltid brandrisken och eventuella förbud innan du tänder en eld i den kommun du befinner dig i. Det gäller oavsett om du ska tända en grill hemma, vid sjön i skogen vid en lägerplats eller på annan plats

Du ansvarar

Tänk på att det alltid är du själv som är ansvarig för säkerheten vid eldning, även om det inte råder eldningsförbud. Ta hänsyn till det väderförhållande som råder och var beredd med släckutrustning. Se till att alltid har vatten, krattor med mera så du själv kan släcka om branden växer eller sprids på ett sätt som du inte har planerat. Placera elden utifrån hur omgivningen ser ut. Är du minsta tveksam ska du avstå från att elda och undvik att elda ensam.

Personligt ansvar kan utkrävas i händelse av brandtillbud. Om du gör dig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet genom oaktsamhet med eld, kan det innebära fängelse i högst två år. Brott mot eldningsförbud kan medföra bötesstraff.

Appen Brandrisk ute

Du kan ladda ner appen Brandrisk ute i din mobiltelefon eller surfplatt som hjälper dig att hållakoll på brandrisken. Appen hittar du där appar finns.

Eldningsförbud - normaltförbud eller totaltförbud

Om risken för brandspridning i skog och mark är stor, mycket stor eller extremt stro infaller eldningsförbud. Det finns två eldningsförbud: Normaltförbud och Totalförbud. I undantagsfall tillämpas totalförbud och meddelas då särskilt.

Vad får jag göra om det råder eldningsförbud?

Under vissa perioder då det är extremt torrt ute i skog och mark kan eldningsförbud råda. Det är räddningstjänsten för Smedjebackens kommun som beslutar om eldningsförbud. Det kan innebära att det är lokala regler som gäller och skiljer sig åt mot andra kommuner och län.

Frågor och svar vid eldningsförbud

Aktivitet

Tillåtet vid normalförbud*

Tillåtet vid totalförbud*

Grillning/matlagning på gasolkök/spritkök/kolgripp i egen trädgård?**

Ja om det är på din tomt, och det an ske säkert.

Nej
Grillning/matlagning på engångsgrill i egen trädgård?**Nej, inte ens på egen tomt. Engångsgrill medför spridningsriskNej
Får jag använda spritkök eller gasolkök?Ja, om det kan ske på ett säkert sätt.Nej
Grillning/matlagning på låga på brygga eller bår i sjö?Nej, men med gasol- eller spritkök går det bra.

Nej

Grillning/matlagning på låga på Fäbodvallen?Nej, men med gasol- eller spritkök går det bra.Nej
Grillning på låga på skogsfastighet/i skogen?Nej, men med gasol- eller spritkök går det bra.Nej
Grillning/matlagning på låga i ett vindskydd, kåta eller liknande?Nej, men med gasol- eller spritkök går det bra.Nej
Grillning/matlagning på låga på fjället?Nej, men med gasol- eller spritkök går det bra.Nej
Grillning/matlagning på låga på iordningställd grillplats?Nej, men med gasol- eller spritkök går det bra.Nej
Grillning/matlagning på låga vid ett tält?Nej, men med gasol- eller spritkök går det bra.Nej
Grillning/matlagning på låga op en inglasad balkong?Ja ( förutsätter fastighetsägarens medgivande)Ja(förutsätter fastighetsägarens medgovande)
Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på egen tomt, föreningens eller kommunens mark?NejNej
Använda elgripp?JaJa
Tända en cigarett?Ja, men fimpen ska tas om hand, inte hamna i naturenJa, men fimpen ska tas om hand, inte hamna i naturen.
Använda levande ljus inomhus?JaJa
Använda levande ljus utomhus?Ja, stearinljus, fotogenlyktor, mindre marschaller och liknande under 200W.Ja, värmeljus, gravljus och liknande utvecklar under 50W.
Elda i vedspis/kamin?Ja, om den är sotade och brandskyddskontrollerad.Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.
Elda i mn badtunna?Ja, om det är din tomt och det kan ske säkert.Nej
Får jag elda i min bastu?Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.
Använda fyrverkerier?NejNej
Utföra svetsning hemma?NejNej
Utföra heta arbeten yrkesmässigt, t.ex svetsning på hårdgjorta ytor?Ja, men var aktsam omgivning och va gnistor kan hamna.Ja, men var aktsam omgivning och va gnistor kan hamna.
Använda metallkap eller metalslip?Ja, men var aktsam omgivning och va gnistor kan hamna.Ja, men var aktsam omgivning och va gnistor kan hamna.

*Kommunen och länsstyrelsen kan vid behov föreskriva om särskilda åtgärder och förbud för att förebygga brand.

** Grillning/matlagning i egen trädgård är ej tillåtet om tomten är så nära skog att eld lätt kan spridas till skog.

 

Sidan senast uppdaterad: