Tillgänglighet

Nedan kan du läsa om tillgängligheten på gruvområdet.

Trappor och backar
Den guidade rutten går via trappor, vissa backar och stigar med rötter. Därför är det viktigt att man kan gå i trappor och på den sortens underlag.

Parkering för rörelsehindrade
Finns nära gruvstugan där Flogbergscafét ligger.

Tillgänglighetsramp
Finns vid gruvstugan in till cafét.

Toaletter
Finns i uthuslängan intill gruvstugan. En handikapptoalett och en vanlig toalett finns.

Vegetation
Gruvområdet, parkeringarna och vägen upp till gruvan är inte asfalterade. På gruvområdet är vägarna av stampad jord och grus och runt cafét finns en stor grusplan kantad av en gräsmatta.

Läsbart informationsmaterial
Finns i form av foldrar, skyltar och broschyrer på gruvområdet och i Flogbergscafét.

Hörslinga
Finns tyvärr inte.

Sidan senast uppdaterad: